Posiedzenie Forum Transportu Drogowego

11.02.2015

W dniu 10 lutego 2015 r odbyło się kolejne posiedzenie Forum Transportu Drogowego. Spotkanie poświęcone było bieżącym problemom przedsiębiorców transportu drogowego w szczególności Forum zajmowało się:

  1. Najnowszymi informacjami i rozwojem sytuacji po wprowadzeniu w Niemczech minimalnej płacy w wysokości 8,5 EUR;

  2. Projektami przepisów jakie przygotował resort infrastruktury w wyniku uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12.06.2014 r. w sprawie dot. zwrotu kierowcom kosztów noclegów,

oraz analizą sytuacji i wypracowaniem stanowiska w sprawie zasadności dalszego funkcjonowania Forum Transportu Drogowego w obecnej formule.

Po długich dyskusjach, nie pozbawionych emocjonalnych wypowiedzi, przyjęto następujące kierunkowe rozwiązania do dalszych prac i rozmów ze stroną rządową.

W sprawie płacy minimalnej w Niemczech Forum wyraziło podziękowanie dla Rządu za dotychczasowe zaangażowanie i konsekwentne negocjowanie ze stroną niemiecką odstąpienia od stosowania przepisów o płacy minimalnej wobec polskich kierowców. Forum uznało, że jest to jednak dopiero początek drogi do ostatecznego rozwiązania tej sprawy, dlatego należy dalej oddziaływać na poszczególne resorty, w celu uzyskania efektu trwałego odstąpienia przez Niemcy od stosowania przepisów o płacy minimalnej wobec kierowców polskich.

Forum przedyskutowało i poddało ostrej krytyce przygotowane przez resort projekty przepisów mających rozwiązać problem wynikający w uchwały 7 sędziów SN w sprawie ryczałtów za noclegi kierowców.

Uznano, że przedstawione projekty nie dość, że nie rozwiązują problemów to likwidują wcześniej wypracowane i przyjęte rozwiązania ułatwiające działanie przewoźnikom drogowym. Ustalono, że Forum zwróci się do Ministra infrastruktury i Rozwoju o niekontynuowanie prac w przedstawionym zakresie i ograniczenie się do prac w kierunku określenia w przepisach warunków i wymagań dla kabin sypialnych, tak żeby można było uznać nocleg w takiej kabinie jako zapewnienie kierowcy bezpłatnego miejsca do spania. Sprawę należności z tytułu odbywania podróży służbowej należy pozostawić do określania przedsiębiorcom, w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy prawa.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD