Posiedzenie komisji mieszanej polsko-ukraińskiej w sprawie wykonywania przewozów drogowych - komunikat MI

03.07.2023

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury uprzejmie informuje, że z uwagi na postulaty części środowiska polskich przewoźników drogowych w dniu 27 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie polsko - ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.

Mając na uwadze umowę między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów z dnia 29 czerwca 2022 r., częściowo liberalizującą przewozy oraz obserwowany wzrost obrotów handlowych między Polską i Ukrainą, zarówno w zakresie eksportu, jak i importu, zaistniała konieczność ustalenia kontyngentu zezwoleń na przewozy, których nie obejmuje umowa  UE - Ukraina. Zezwolenia zagraniczne są bowiem wymagane w zakresie przewozów do/z krajów trzecich, które realizują obecnie zarówno polscy, jak i ukraińscy przewoźnicy drogowi.  

Na wniosek strony ukraińskiej, uzgodniono, że zezwolenia ogólne z kontyngentu na 2022 r. zachowają ważność do dnia 31 grudnia 2023 r. w zakresie przewozów do/z krajów trzecich. Jednakże z uwagi na dbałość o zasady uczciwej konkurencji na rynku przewozów drogowych i konieczność pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne, na wniosek strony polskiej, uzgodniono, że  przewozy do/z kr– 3 na podstawie ww. zezwoleń zagranicznych będą mogły być wykonywane począwszy od  1 lipca 2023 r. wyłącznie pojazdami o normie ekologicznej Euro-V i Euro-VI. 

Pojazdy normy Euro-IV, które wjechały na terytorium drugiej strony przed dniem 1 lipca 2023 r. mają prawo zakończyć wykonywanie przewozu na podstawie tego samego zezwolenia. 

Wskazane wyżej uzgodnienia obowiązują na zasadzie wzajemności.

Podczas spotkania omówione zostały również sprawy dotyczące ukraińskiego systemu elektronicznej kolejki na granicy i procedura odwoławcza od kar pieniężnych nałożonych na polskich przewoźników, wykonujących przewozy na podstawie umowy UE - Ukraina z 2022 r. Strony omówiły również funkcjonowanie przewozów drogowych osób oraz przedstawiły planowane działania legislacyjne.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD