Problemy w przewozach drewna – nieuzasadnione zatrzymywanie dowodów rejestracyjnych.

03.02.2017

UWAGA!!! Organy kontrolne Policji oraz Inspektorzy ITD prowadzą wzmożoną akcję kontroli pojazdów przewożących drewno dłużycowe. Powodem akcji jest opinia Departamentu Transportu Drogowego MIiB z dnia 03 stycznia 2017 roku skierowana do Komendy Głównej Policji. W przedmiotowej opinii ministerstwo zwraca uwagę organom kontrolnym, że przyczepy samosterujące nie powinny być dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. Nie jest winą przewoźników drogowych, że brak jest przepisów określających wymagania techniczne dla przyczep samosterujących, co powoduje poważną niespójność prawa polskiego w tym obszarze.

W poprzednich latach służby kontrolne ruchu drogowego w tym Policja znając niespójny stan prawny oraz zapowiadaną zmianę legislacyjną, która miała doprowadzić do „normalności”, odstępowały od kwestionowania prawa do uczestniczenia w ruchu drogowym tych pojazdów. Przewoźnicy bez większych problemów mogli realizować przewozy drewna z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i technologii przyjaznej dla ruchu drogowego i środowiska leśnego. Nowe stanowisko ministerstwa doprowadziło do tego, że tylko w jednym regionie podkarpackim w wyniku akcji kontrolnej, Policja zatrzymała 50 dowodów rejestracyjnych.

Związek skierował pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o pilne rozwiązanie tego problemu oraz powstrzymanie kontroli i zatrzymywania dowodów rejestracyjnych, pojazdom legalnie dopuszczonym do ruchu drogowego, posiadającym ważne w tej sprawie decyzje administracyjne, które obecnie są kwestionowane przez organy kontroli na podstawie niczym nie uzasadnionej nowej interpretacji przepisów.

Pismo w załączeniu.

 

Pismo do MIiB A.Adamczyka

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD