Przekraczanie granicy rosyjsko-białoruskiej

27.08.2016

Utrudnienia w przekraczaniu granicy rosyjsko-białoruskiej - informacja Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku dla podróżujących. 

W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach. 

Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA ), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i Ukrainą (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE). 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku rekomenduje dla wjazdu do Rosji i wyjazdu trasę przez Łotwę.

http://minsk.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/aktualnosci/przekraczanie_granicy_rosyjsko_bialoruskiej

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD