Przerwa w rozmowach w sprawie przewozów drogowych

04.02.2016
Przerwa w rozmowach w sprawie przewozów drogowych

W dniu 03 lutego br. zostały przerwane rozmowy prowadzone w ramach Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych. Strony nie osiągnęły porozumienia co do zasad wykonywania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej oraz tranzytem przez jej terytorium. Sprawą wtórną w negocjacjach była sprawa uzgodnienia kontyngentu zezwoleń na 2016 r.

Wzajemne relacje w zakresie transportu drogowego pomiędzy Polską a Federacja Rosyjska reguluje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej, o międzynarodowych przewozach drogowych z dnia 30 sierpnia 1996 r. oraz protokoły o jej stosowaniu podpisane przez obydwie strony. Rosjanie w 2015 roku ogłosili komplet przepisów wewnętrznych, którymi jednostronnie chcą uregulować, a właściwie narzucić innym państwom swoje reguły wykonywania przewozów drogowych.

Nie możemy zgodzić się na takie jednostronne podejście i oczekiwanie władz rosyjskich, że podporządkujemy się prawu rosyjskiemu. Nie zgadzamy się na kwestionowanie kompetencji i ustaleń podejmowanych w przeszłości i obecnie przez Polsko – Rosyjską Komisję Mieszaną.

Możemy rozmawiać dalej i rozwiązywać problemy transportu drogowego, jednak muszą to być rozmowy z poszanowaniem prawa i zachowaniem równych partnerskich relacji. Tylko w takich warunkach możliwe jest do zawarcia porozumienie w sprawie wykonywania przewozów drogowych przez przewoźników naszych państw.

Zdajemy sobie doskonale sprawę, a przedstawiciele strony rosyjskiej nawet tego nie ukrywają, że powodem przedłużających się negocjacji jest całkowite wyparcie metodami administracyjnymi polskich przewoźników z wykonywania przewozów do i z krajów trzecich. Podpisana pomiędzy naszymi państwami umowa gwarantuje nam wykonywanie takich przepisów a nawet osiągnięcia równowagi w tym zakresie.

Sytuacja jest bardzo trudna dla przewoźników, brak możliwości wykonywania przewozów będzie z dnia na dzień coraz bardziej uciążliwy. Należy jednak pamiętać, że poddając się przepisom prawa Federacji Rosyjskiej nie mamy żadnej pewności czy w ogóle za kilka miesięcy będziemy funkcjonować na tym rynku.

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rozmów: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1796901-p_1.htm

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD