Przewóz drogowy na terenie Turcji

21.07.2015

Informacja dotycząca przewozu drogowego wykonywanego na terytorium Turcji pojazdem samochodowym na zagranicznych numerach rejestracyjnych (INFORMACJA 21/2015 Biura ds. Transportu Międzynarodowego).

W nawiązaniu do informacji otrzymanej z Ministerstwa Transportu, Żeglarstwa i Komunikacji Republiki Turcji, Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego informuje, iż zgodnie z obowiązującą od dnia 01.09.2008 roku procedurą odprawy celnej, wprowadzoną Uchwałą Ministra Transportu, Żeglarstwa i Komunikacji Republiki Turcji Nr 8635 z dnia 24.07.2008 r., wymagane jest, aby „ciągniki siodłowe, przyczepy/naczepy na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, wjeżdżające i wyjeżdzające na/z terytorium, były zarejestrowane w jednym tylko kraju".

W przypadku przewozu drogowego wykonywanego przyczepą/naczepą na numerach rejestracyjnych innych niż państwo przewoźnika wymaga się zezwolenia EKMT/CEMT. Jakikolwiek inny dokument przewozowy, w tym także zezwolenie na przewozy do/z krajów trzecich, nie uprawnia do wykonywania przewozu ww. zestawem pojazdów.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD