Przewozy materiałów niebezpiecznych ADR

24.04.2018

Śląski Inspektor ITD powołał podzespół ds. bezpieczeństwa przewozów, w którego skład weszła z ramienia OZPTD pani Jadwiga Domagała Vice - Przewodnicząca Regionu.

Tematem spotkania, które odbyło się w siedzibie śląskiej ITD w dniu 12.04.br. były planowane zmiany w  ustawie o transporcie towarów niebezpiecznych.

Omówiono propozycje zmian przedstawionych przez Inspektorat, odbyły się również konsultacje z przedstawicielami: Straży Pożarnej, Policji, Urzędu Marszałkowskiego oraz środowiska przedsiębiorców - producentami materiałów niebezpiecznych i firm transportowych .

Przedstawiciele Inspektoratu przedstawili swoje propozycje zmian w Ustawie, poruszono następujące kwestie :

1. Doradcy  d.s. ADR

  • wprowadzenie ustawowych zapisów zobowiązujących doradców do czynnego i faktycznego uczestnictwa w działalności firm i ich rozliczania z naruszeń, np. z  nierzetelnego sporządzania sprawozdań,
  • wprowadzenie regularnych szkoleń dla doradców,
  • możliwość utraty uprawnień.

2. Wprowadzenie wymogu ponownej oceny zgodności urządzeń po wypadkach (takich jak np.  zawory w cysternach).

3. Włączenie naruszeń Ustawy  ADR do oceny dobrej reputacji Przewoźnika.

4. Kontrole drogowe i  kontrole w firmach.

5. Śląski Inspektorat wyszedł z inicjatywą wprowadzenia zapisu o rozszerzeniu odpowiedzialności na wszystkich uczestników procesu transportowego.  Zgłoszono postulat o doprecyzowanie wniosku i jasne określenie podmiotów:  załadowca, operator logistyczny, spedytor.

  • w trakcie dyskusji zwrócono uwagę na sytuacje przerzucania odpowiedzialności przez załadowców i spedytorów na przewoźników,
  • zwrócono uwagę na częsty fakt  braku wiedzy z zakresu przepisów regulujących transport materiałów niebezpiecznych,  u pracowników w firmach  dokonujących obrotu materiałami ADR.

Na terenie województwa Śląskiego z inicjatywy Wojewódzkiego  Inspektoratu Transportu Drogowego wprowadzone zostały kontrole w zakładach  w trakcie załadunku towarów niebezpiecznych.

Jest to bardzo cenna inicjatywa,  która w pierwszym rzędzie może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa,

towar niewłaściwie przygotowany do transportu i bez wymaganych dokumentów nie powinien opuszczać bram załadowcy.  Przewoźnicy z pewnością docenią taką inicjatywę,  gdyż właśnie takie działania mają największy wpływ na poprawę bezpieczeństwa obrotu materiałami niebezpiecznymi.

Inne  zapowiedziane zmiany:

  • nowa lista kontrolna naruszeń  i kar  za te naruszenia,
  • zmiany w przepisach dot. mocowania ładunków,
  • zmiana Ustawy o tachografach cyfrowych - przyjęta  już przez Rząd. Wprowadzenie nowego inteligentnego tachografu planowane na rok 2019 (od czerwca).

Jadwiga Domagała - Vice Przewodnicząca Regionu  Śląskiego  OZPTD

Apel do przewoźników.

Proszę o uwagi w przedmiocie problemów z transportami ADR  na adres e-mail prezes1@polbodtrans.pl.

Proszę o przykłady i opis nieprawidłowości, z którymi się Państwo zetknęli w Państwa praktyce zawodowej. Będę mogła je omówić na następnym spotkaniu.

Naszym celem jest przekonanie odpowiednich służb, że bezpieczeństwo przewozu materiałów niebezpiecznych zależy od wszystkich zaangażowanych w ten proces podmiotów, a nie tylko od przewoźnika.

Jadwiga Domagała

 

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD