Region podkarpacki- spotkanie przewoźników z członkami Zarządu Związku

23.03.2015
Region podkarpacki- spotkanie przewoźników z członkami Zarządu Związku

Na zaproszenie Przewodniczącego Regionu Podkarpacie kol. Mariana Myćki odbyło się w dniu 20 marca 2015 r. spotkanie członków regionu z przedstawicielami Zarządu Głównego Związku.

W pięknej Sali hotelu Nowy Dwór w miejscowości Zaczernie blisko kilkudziesięciu przewoźników spotkało się z członkami Zarządu Głównego- wiceprzewodniczącym Andrzejem Nowrotkiem i skarbnikiem Adamem Łobazą oraz regionalnym koordynatorem protestu przewoźników kol. Robertem Hnatem. Ze względu na napiętą sytuację związaną z organizowaną akcją protestacyjną nie mogli w spotkaniu wziąć udziału kol P. Litwiński i kol. T. Ziaja.

Dominującą tematyką były sprawy ostatnio nurtujące środowisko transportowców. W pierwszej kolejności ustalono harmonogram działań organizacyjnych związanych z protestem prowadzonym w dniu 23marca. Ustalono sposób blokowania tras w mieście Rzeszów oraz wyznaczono obowiązki poszczególnym członkom i sposoby komunikowania się. Jest to akcja prowadzona wspólnie z członkami ZMPD.

W dalszej części spotkania kol. Andrzej Nowrotek w formie wykładu omówił szczegółowo sprawy związane z wprowadzoną przez władze Niemiec ustawą o minimalnym wynagrodzeniu kierowców ( MiLoG). Następnie przedstawił informacje o dotychczasowych działaniach organizacji środowisk przewoźników – naciski na przedstawicieli władz administracyjnych RP, posłów i komisje sejmowe oraz wystąpienia do europosłów i wniosek złożony w Komisji Europejskiej. Podkreślono mało efektywne działania ministrów rządu RP i brak chęci obrony firm transportowych przez nasze władze. Przykładem tej postawy były dotychczasowe spotkania z ministrem Rynasiewiczem oraz (śledzone na bieżąco) spotkanie z minister Marią Wasiak (w dniu 20.03). Przeprowadzenie akcji protestacyjnej w dniu 23marca jest jak najbardziej uzasadnione. Przekazano również informację o sformowaniu grupy przedstawicieli branży, która weźmie udział w pikiecie,a następnie w „przesłuchaniu społecznym” w Parlamencie Europejskim w Brukseli w dniu 25 marca 2015 r.

Wiceprzewodniczący Zarządu zapoznał również zebranych z propozycjami rozliczeń płac uwzględniających zalecenia ustawy MiLoG i przedstawił projekty dokumentów do ewidencji czasu pracy kierowców. Osoby zainteresowane pobrały stosowne materiały w wersji elektronicznej. Przekazał również informację o złożonym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech o niezgodności z konstytucją RFN ustawy MiLoG przez 12 firm z Polski, Austrii i Węgier.

Kol. A. Łobaza przedstawił zmiany jakie zostały wprowadzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie przewozów pasażerskich i omówił szczegółowo zakres ich stosowania. Przedstawił również inne, bieżące informacje dla przewoźników osób.

W dalszej części spotkania omówiono sprawy organizacyjne pracy Związku, sytuację finansową i najbliższe działania Zarządu. Zaapelowano o przeprowadzenie akcji agitacyjnej mającej na celu zwiększenie liczebności Związku i zorganizowanie szkoleń kierowców w Regionie.

Końcowym zagadnieniem które omówił bardzo dokładnie kol. A. Nowrotek była sprawa „ryczałtów za noclegi kierowców”. Uzasadnił on stanowisko władz Związku w tej sprawie i podział na firmy spełniające te wymogi oraz te, które nie wprowadziły właściwych zapisów w swoich regulaminach pracy. Kluczowym jest czy zapisano to jako „Rozliczenie kosztów wyjazdu zagranicznego”, czy tylko jako samą dietę, co stanowi teraz podstawę do zgłaszanych przez kierowców roszczeń.

Przekazano również informację o opieszałości Ministra Infrastruktury w tworzeniu nowego rozporządzenia w sprawie zdefiniowania warunków technicznych dla Kabin sypialnych, które powinno rozwiązać te problemy w przyszłości. Dla przewoźników mających aktualnie sprawy sądowe jest nadzieją na wstrzymanie procesów, dzięki złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego RP o niezgodności z Konstytucją przepisów zawartych w ustawach o wynagrodzeniu z tytułu podróży służbowej.

Po wyczerpaniu pytań zadawanych przez przewoźników spotkanie zakończono (po 4 godzinach) wspólnym posiłkiem i potwierdzeniem celowości prowadzenia tego typu zebrań w regionie.

A.N.

 

 

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD