Rejestracja pojazdów spalinowych po 2035 roku

27.03.2023

Komisja Europejska ogłosiła w sobotę, że osiągnęła porozumienie z Niemcami w sprawie odblokowania kluczowego punktu planu klimatycznego UE, dotyczącego emisji CO2 z samochodów.

Porozumienie obejmuje złagodzenie przepisu o zakazie stosowania silników spalinowych po 2035 roku. Pojazdy wyposażone w silnik spalinowy będą mogły być rejestrowane w UE po 2035 r., jeśli będą wykorzystywać wyłącznie paliwa neutralne pod względem emisji CO2

Berlin na początku marca zablokował w ostatniej chwili unijne rozporządzenie, przewidujące redukcję emisji CO2 z nowych pojazdów do zera od 2035 roku i nakładające na producentów samochodów obowiązek stosowania jedynie silników elektrycznych.

Tekst rozporządzenia był w październiku ub.r. uzgodniony między państwami członkowskimi UE i negocjatorami Parlamentu Europejskiego i został zatwierdzony w połowie lutego przez PE.

Więcej informacji w linku:

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD