Rozmowy ministrów i komisarz ds. transportu o planie awaryjnym na wypadek pandemii i kryzysu w europejskim sektorze transportu towarowego i projekcie dot. Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej – komunikat Ministerstwa Infrastruktury

14.10.2020
Rozmowy ministrów i komisarz ds. transportu o planie awaryjnym na wypadek pandemii i kryzysu w europejskim sektorze transportu towarowego i projekcie dot. Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej – komunikat Ministerstwa Infrastruktury

Koordynacja działań państw w związku z pandemią Covid-19 oraz znaczenie transportu dla rozwoju gospodarczego w czasie wychodzenia z kryzysu było szeroko omawiane na spotkaniu ministrów ds. transportu państw członkowskich UE i unijnej komisarz ds. transportu, Adiny Vălean, zorganizowanej przez prezydencję niemiecką w Radzie UE 8 października 2020 r. W spotkaniu uczestniczyli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Podczas spotkania unijni ministrowie przeprowadzili debatę nad planem awaryjnym dla europejskiego sektora transportu towarowego w czasie pandemii i kryzysu, celem wypracowania niezawodnych i solidnych mechanizmów koordynacji na rzecz zapewnienia niezakłóconych łańcuchów dostaw.

Ministrowie poparli przygotowanie przez Komisję Europejską planu awaryjnego dla transportu towarowego, uznając za warte rozważenia opracowanie także podobnego planu dla transportu pasażerskiego.

W swoim wystąpieniu minister Adamczyk popierając przygotowanie planu zwrócił uwagę na potrzebę koordynacji podejścia na poziomie Unii, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk stosowanych w państwach. - Należy unikać wszelkich ograniczeń i utrudnień w swobodnym przepływie towarów i pracowników transportu, a podczas pandemii lub innego kryzysu niezbędna infrastruktura i usługi transportowe muszą pozostać funkcjonalne - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

W kontekście prac nad planem awaryjnym minister Adamczyk zaapelował do Komisji Europejskiej, aby dokonała przeglądu obowiązujących aktów prawnych, w tym Pakietu Mobilności I, ponieważ szereg wymogów w nim określonych może znacząco utrudnić efektywne funkcjonowanie transportu drogowego w sytuacji kryzysowej. Stanowisko polskie poparł szereg państw. - Niektóre rozwiązania Pakietu Mobilności I nie sprawdzą się w sytuacjach kryzysowych, a wręcz mogą zaszkodzić europejskiemu transportowi w czasie kryzysu. Dopuszczenie dodatkowych elastyczności, wprowadzanych z poszanowaniem bezpieczeństwa na drogach, wpłynęłoby korzystnie na płynność dostaw towarów i ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii – zauważył minister Andrzej Adamczyk.

Konkluzja z debaty Rady UE będzie impulsem do dalszych działań na rzecz zwiększenia gotowości sektora transportu na przyszłe pandemie.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD