Spotkanie członków OZPTD Regionu Lubuskiego w Zielonej Górze

02.11.2015

20 października 2015 roku odbyło się spotkanie członków OZPTD Regionu Lubuskiego w Zielonej Górze. Na spotkanie zostali zaproszeni również przedsiębiorcy transportowi nie będący członkami związku.

Przewodniczący Regionu Józef Czerwiński omówił bieżącą sytuację i działania podejmowane przez władze związku. Roman Miłkowski Wiceprzewodniczący Regionu przedstawił zagadnienia poruszane na Zgromadzeniach Delegatów, które odbyły się w bieżącym roku. Kierownik Ośrodka Szkolenia Zbigniew Ścibor przypomniał zgromadzonym o prowadzonych przez Związek szkoleniach kierowców oraz o specjalnej ofercie szkoleniowej dla kierowców pracujących w firmach członków Związku. W kolejnym punkcie zebrania zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu rejestracji czasu pracy oraz płacy minimalnej na terenie Niemiec przez pracowników Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców. Jakub Ordon z OCRK omówił wyniki zakończonej kontroli polskiego przedsiębiorcy z zakresu spełniania wymogów ustawy MILOG.

Na spotkanie z OZPTD zostali zaproszeni czterej kandydaci na posłów do Sejmu i Senatu RP. Z zaproszenia skorzystali Pan Senator Stanisław Iwan kandydujący do Senatu oraz kandydat na posła do Sejmu Pan Artur Zasada. Artur Zasada był w minionej kadencji jednym z najaktywniejszych Europosłów, uczestniczył w pracach Komisji Transportu. Z uwagą wsłuchiwali się w problemy przedstawiane przez przewoźników i złożyli deklarację aktywnego włączenia się w rozwiązywanie naszych problemów po wyborach. Zgromadzeni poruszyli tematy związane z ryczałtami i dietami oraz powszechnym brakiem kierowców. Obydwa problemy to ogromne zagrożenie dla funkcjonowania firm transportowych.

Zebrani członkowie postulowali o podjęcie działań, które umożliwiłyby obcokrajowcom nie znającym języka polskiego na uczestniczenie tłumacza przysięgłego w czasie zdawania na kwalifikacje kierowcy.

Drugim ważnym zagadnieniem jest podjęcie działań eliminujących wprowadzone przez GDDKiA ograniczenia tonażowe na zakończonych budowach dróg ekspresowych S2, S7 oraz S8 wokół Warszawy. Zebrani wyrazili głębokie zaniepokojenie dla kogo i po co ? - buduje się sieć dróg finansowaną w dużej mierze z opłat VIATOLL po których nie mogą poruszać się pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD