Spotkanie członków OZPTD Regionu Mazowieckiego

21.04.2015
Spotkanie członków OZPTD Regionu Mazowieckiego

Dnia 18 kwietnia 2015 roku w Hotelu „PRYMUS” w Radomiu odbyło się spotkanie członków OZPTD Regionu Mazowieckiego. Tematem spotkania była „Sytuacja transportu drogowego w aspekcie uwarunkowań wynikających z wprowadzenia płacy minimalnej dla kierowców w Niemczech – MiLoG, orzeczenia siedmiu sędziów w sprawie ryczałtów za noclegi kierowców oraz sprawa embarga Federacji Rosyjskiej na towary z Unii Europejskiej".

 W spotkaniu jako goście regionu udział wzięli:

  • Przewodniczący OZPTD - Pan Piotr Litwiński
  • Wiceprzewodniczący OZPTD – Pan Andrzej Nowrotek

 Gospodarzem spotkania był Przewodniczący Regionu Mazowieckiego Pan Jan Nowak.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący OZPTD przedstawili kilkudziesięcioosobowej grupie zebranych informację na temat sytuacji Związku i jego finansach w momencie przejęcia obowiązków przez nowego Przewodniczącego oraz podjętych działaniach naprawczych w zarządzaniu organizacją, strukturach organizacyjnych i finansach w tym wyegzekwowania należności od dłużników Związku.

 Główna merytoryczna część spotkania poświęcona była tematyce:

  • działań zmniejszających skutki embarga rosyjskiego;
  • płacy minimalnej w Niemczech i przygotowaniu się polskich przedsiębiorców do działania w realiach tych przepisów;
  • ryczałtów za nocleg w kabinie kierowcy;
  • szkoleniu kierowców.

 Spotkanie z wykładu zmieniło się w twórcza dyskusje w czasie której wszyscy zainteresowani uzyskali odpowiedzi na interesujące ich pytania w sprawach związanych z prowadzeniem działalności transportowej.

 Po części oficjalnej dyskusja przeniosła się na rozmowy prowadzone w czasie wspólnej kolacji.

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD