Spotkanie członków Regionu Zachodniopomorskiego OZPTD

14.05.2015
Spotkanie członków Regionu Zachodniopomorskiego OZPTD

W dniu 28 kwietnia 2015 roku w Motelu „ARKADIA” w Koszalinie odbyło się zebranie członków Regionu Zachodniopomorskiego OZPTD. Gospodarzem zebrania był Przewodniczący Regionu Zachodniopomorskiego Pan Piotr Kuklinowski, a udział w nim wzięli:

  • Pan Andrzej Olechnicki - Wiceprzewodniczący ZG OZPTD,

  • Pan Piotr Oroński – przedstawiciel WITD w Szczecinie

oraz Pani Celina Kłos i Pani Anita Wawrzyniak reprezentujące Brokera ubezpieczeniowego Donoria S.A., który był sponsorem zebrania.

Wiceprzewodniczący ZG OZPTD w swoim wystąpieniu przedstawił zebranym informację na temat sytuacji naszego Związku m.in.: realizacji szkoleń kierowców (aktualnie mamy 48 ośrodków), wyników finansowych (wzrost dyscypliny finansowej), weryfikacji członków (aktualnie jest prawie 500 członków).

Wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki omówił działania władz Związku na rzecz środowiska transportowców jak; aktywny udział w pracach Forum Transportu Drogowego, w komisjach sejmowych, 18 - tu postulatach do minister Marii Wasiak, pracach nad nowelizacją Ustawy o transporcie drogowym, udziale w pikiecie w Brukseli, niemieckich przepisach MiLoG, ryczałtach za nocleg i dietach dla kierowców. Negatywnie ocenił tych, którzy tylko krytykują nie włączając się w pracę i twierdzą, że Zarząd nic nie robi i nic nie załatwia. Aby można było osiągać lepsze efekty pracy Związku trzeba aktywności wszystkich jego członków tym bardziej że obecny zarząd pracuje od początku społecznie i potrzebuje wsparcia żeby uporządkować sytuację, którą zastał po poprzednikach. Dotychczasowe działania zarządu przyniosły efekty, jednak aby dokończyć proces naprawy Związku potrzeba determinacji i zaangażowania wszystkich członków zrzeszonych w organizacji.

Przedstawiciel WITD przekazał uwagi z kontroli na drodze, wyjaśnił i odpowiedział na pytania, które dotyczyły m.in. funkcjonowania tzw. zaświadczeń kierowcy po 2 marca br., stosowania pouczenia przez kontrolujących i nakładania mandatów.

Po przerwie obiadowej w dalszej części zebrania Wiceprzewodniczący OZPTD kontynuował wystąpienie, odpowiadał na pytania zebranych i podkreślał wysiłek władz Związku wkładany w naprawienie sytuacji w jakiej się znalazł; (m.in. brak środków w kasie, rozliczenie projektu łódzkiego). Nonszalancja poprzednich władz, brak dyscypliny budżetowej, wadliwe ewidencjonowanie wydatków, a właściwie prowadzenie księgowości bez zachowania zasad ustawy o rachunkowości doprowadziło do zapaści finansów związku. Dzisiaj to już przeszłość, ale zagrożenia jeszcze całkowicie nie zostały zażegnane.

Zebrani po wysłuchaniu wyjaśnień sformułowali trzy wnioski do ZG OZPTD i przyjęli je jednogłośnie jako wskazanie do dalszych prac władz Związku skierowane przez członków regionu zachodnio-pomorskiego:

Wniosek nr 1

Przeprowadzić reorganizację regionów skierowaną na ich wzmocnienie osobowe, tak aby w spotkaniach mogli uczestniczyć reprezentanci urzędów centralnych i lokalnych.

Wniosek nr 2

Doprowadzić do kontroli firm zajmujących się angażowaniem polskich kierowców do pracy w firmach zagranicznych, a zarejestrowanych w Polsce i wykorzystywaniu ich w przewozach za granicami RP.

Wniosek nr 3

Zarząd Główny zobowiązany jest do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do winnych nadużyć i zaniedbań powodujących złą kondycję związku.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD