Spotkanie opłatkowe na Dolnym Śląsku

12.12.2017
Spotkanie opłatkowe na Dolnym Śląsku

Zarząd Regionu dolnośląskiego OZPTD w dniu 08 grudnia 2017 r. organizował spotkanie opłatkowe członków. Do malowniczego miasteczka Sobótka przybyło blisko czterdziestu członków regionu oraz zaproszeni goście z Zarządu Głównego - Przewodniczący Związku Pan Piotr Litwiński oraz Wiceprzewodniczący Pan Andrzej Nowrotek.

W krótkim wystąpieniu Przewodniczący przedstawił działania i osiągnięte efekty na przestrzeni mijającego roku oraz stanowisko Związku wobec obecnych problemów branży. Poinformował również członków o zakupie lokalu na nową siedzibę OZPTD w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59 oraz stanie prac adaptacyjnych. Wiceprzewodniczący Andrzej Nowrotek przedstawił stan prac nad rozwojem szkolnictwa zawodowego i namawiał do podjęcia współpracy w udostępnieniu zaplecza technicznego dla szkól branżowych w regionie, która może zaowocować dopływem nowych kadr dla firm transportowych w przyszłości. Przewodniczący Regionu Włodzimierz Balcerek omówił sytuację w regionie i zaapelował o większą aktywność kolegów w celu pozyskania większej ilości członków.

Złożono życzenia świąteczne i noworoczne dzieląc się wzajemnie Bożonarodzeniowym opłatkiem oraz wymieniając okolicznościowe prezenty.
Wyróżniono również odznaczeniami organizacyjnymi kolegów:

  • Lucjana Krostę - złotą odznaką za zasługi dla OZPTD,
  • Zdzisława Urbaniaka - srebrną odznaką za zasługi dla OZPTD.

Przy suto zastawionych stołach spożyto wspólną wieczerzę wymieniając się informacjami i poglądami na aktualne problemy branży transportowej i nakreślono propozycje działania Związku w najbliższej przyszłości.

Spotkanie upłynęło w miłej ,wręcz rodzinnej atmosferze.

Relację przygotował A>N

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD