Spotkanie przewoźników drogowych z Premierem Jarosławem Gowinem

07.05.2019

Na zaproszenie Pan Piotra Litwińskiego Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Pan Premier Jarosław Gowin dnia 05 maja br. spotkał się z grupą kilkudziesięciu przewoźników drogowych zrzeszonych w OZPTD oraz OSPD Galicja.
Na spotkaniu poruszono najbardziej drażliwe tematy nurtujące małopolskich przewoźników drogowych.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie szefa małopolskich struktur Partii Porozumienie, Pana Krzysztofa Głuca. Omówił on szczegółowo cele oraz główne kierunki działania partii, które mają przyczynić się do skutecznego wspierania przedsiębiorców oraz dobrej komunikacji w sprawach pilnych do rozwiązania. Następnie Pan Premier Jarosław Gowin wygłosił bardzo poruszającą prelekcję wskazując na konieczność pracy dla dobra Polski poprzez wspieranie polskiej gospodarki. Na wszystkich uczestnikach spotkania wystąpienie to zrobiło ogromne wrażenie, z pewnością rozbudziło wielkie nadzieje na owocną współpracę Rządu z przedsiębiorcami i zostało nagrodzone brawami. 

Stanowisko oraz kluczowe problemy przedsiębiorców przedstawił Pan Przewodniczący Piotr Litwiński. Prezes Litwiński nawiązując do wypowiedzi swoich znakomitych przedmówców przedstawił w szczególności sprawy jakie są przeszkodą dla polskich firm w prowadzeniu „normalnej” działalności gospodarczej. Na konkretnych przykładach posiłkując często humorem, który dla przedsiębiorców jest raczej czarnym humorem w sposób dobitny przedstawił absurdy gospodarcze uniemożliwiające działanie polskim przedsiębiorcom. 

Spotkanie w drugiej części miało charakter panelu dyskusyjnego w czasie którego aktywnie zabierali głos inni uczestnicy spotkania. Poruszano problem „Pakietu Mobilności” oraz współpracy Rządu z organami Unii Europejskiej. Dyskutanci wskazywali na konieczność zawierania skutecznych sojuszy ze wszystkim państwami członkowskimi UE dla osiągania założonych celów oraz eliminacji nieuczciwej konkurencji przedsiębiorców innych państw w szczególności tych za wschodniej granicy. Na zakończenie podsumowania dyskusji dokonał Pan Grzegorz Mrozowski, który apelował o ochronę Polski przed lobby Rosyjskim. Całe spotkanie odbyło się w atmosferze troski o polską gospodarkę oraz godność polskich przedsiębiorców.

Pan Premier Jarosław Gowin ku wielkiej radości organizatorów spotkania przyjął zaproszenie na konferencję OZPTD, która planowana jest w Tęgoborzu dnia 13 września 2019 r.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD