Spotkanie przewoźników regionu dolnośląskiego OZPTD

25.01.2019
Spotkanie przewoźników regionu dolnośląskiego OZPTD

Na comiesięcznym spotkaniu członków OZPTD Regionu Dolnośląskiego w dniu 17.01.2019 roku zebrani dyskutowali o coraz trudniejszej sytuacji polskich przewoźników drogowych. Rok 2018 przyniósł wiele niekorzystnych zdarzeń i informacji na temat działań protekcjonistycznych Niemiec, Francji oraz Federacji Rosyjskiej eliminujących nas z tych rynków transportowych oraz głęboko ingerujących w zasady wykonywania transportu do tych państw. Przewodniczący regionu Włodzimierz Balcerek podsumował pracę Regionu w 2018 rok oraz wskazał na skuteczne działania Zarządu Głównego w relacji ze stroną Rządową w naszych sprawach.

Obrona interesów przedsiębiorców transportowych jest polska racja stanu i należy zrobić wszystko dla utrzymania pozycji polskiego transportu drogowego zarówno zachodnim jak i wschodnim rynku europejskim. Ponadto niezbędne jest wypracowanie mechanizmów prawnych i kontrolnych zapewniających warunki uczciwej konkurencji w podejmowaniu operacji transportowych z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zebrani przewoźnicy wskazali jako najważniejsze zadania na najbliższe miesiące:

  • negocjacje i głosowania w Brukseli w sprawie Pakietu Mobilności, przepisów o delegowaniu pracowników oraz koordynacji przepisów zabezpieczenia społecznego,
  • zabezpieczenie równej i uczciwej konkurencji między innymi przez wprowadzenie ograniczenia do 200 l. wwozu paliwa dla przewoźników zza wschodniej granicy,
  • zakończenie prac legislacyjnych i stworzenie od roku szkolnego 2019/20 prawnych możliwości szkolenia uczniów w szkołach branżowych w zawodzie kierowca mechanik z możliwością pełnego przygotowania do uzyskanie prawa jazdy kategorie C oraz C i E,

Jako priorytetowe zadanie dla wszystkich członków regionu Przewodniczący Regionu wskazał na konieczność pozyskiwania nowych członków w struktury OZPTD. Zwiększanie szeregów Związku budowanie jeszcze silniejszej organizacji pozwoli zachować nam aktywność w działaniach na rzecz przewoźników drogowych oraz umocni naszą pozycję w rozmowach i negocjacjach z Rządem i innymi organizacjami.

Już za miesiąc kolejne spotkanie regionu na które zapraszam - Włodzimierz Balcerek

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD