Spotkanie w sprawie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wypłaty ryczałtów za nocleg w kabinie kierowcy.

20.01.2017

Dnia 18 stycznia br. przedstawiciele OZPTD - Przewodniczący Związku Piotr Litwiński oraz Wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Pana Jerzego Szmita podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych oraz przedstawiciele związków zawodowych. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Głównym tematem narady był wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący wypłaty ryczałtów za noclegi w aspekcie skutków jakie niesie on dla przedsiębiorców transportu drogowego. Przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących kierowców, jako najważniejszy temat do omówienia na spotkaniu przedstawili sprawę ustanowienia odrębnego systemu wynagradzania kierowców oraz określenia stawki płacy minimalnej dla kierowców.

„Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit przyznał, że wyrok nie jest jednoznaczny i ten problem wymaga rozwiązania w trybie pilnym. – Najszybciej jak to możliwe zajmiemy się nim – zapewnił minister. Kwestia należności wypłacanych kierowcom z tytułu podróży służbowych, wykonywanych w ramach przewozów międzynarodowych, wymaga regulacji w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r. Prowadzący spotkanie wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit powiedział, że liczy na osiągnięcie kompromisu pomiędzy przedsiębiorcami i pracownikami w tym zakresie.” (fragment komunikatu MIiB)

Na spotkaniu nie udało się wypracować stanowiska, na podstawie którego przedsiębiorcy transportowi jednoznacznie uzyskaliby wiążącą opinię, które składniki należności wypłacanych kierowcom podlegają oskładkowaniu. Szanse na rozwiązanie problemu można upatrywać w przedstawionej koncepcji utworzenia Zespołu ds. prowadzenia branżowego dialogu społecznego przy ministrze właściwym ds. transportu. Jednak taki zespół powstanie w  perspektywie kilku tygodni, co nie przybliża rozwiązania najważniejszych problemów branży.

Ważnym tematem poruszonym podczas spotkania było też bezpieczeństwo kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów wykonujących przewozy międzynarodowe. Szczególnie istotne są tu wydarzenia, które miały miejsce w grudniu 2016 r. w Berlinie oraz sytuacja związana z atakami na kierowców w okolicach Calais we Francji. Uczestnicy narady byli zgodni, że zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom wykonującym transport drogowy jest sprawą priorytetową i wymaga pilnych działań na poziomie organów Unii Europejskiej.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD