Spotkanie z Senatorem Adamem Gawędą

12.02.2016

Dnia 03 lutego 2016 roku Przedstawiciele OZPTD, Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Wiceprzewodniczący Andrzej Nowrotek oraz Pan Piotr Bartocha spotkali się z senatorem ziemi śląskiej Panem Adamem Gawędą. Spotkanie miało na celu zapoznanie Pana Senatora z bieżącymi problemami środowiska transportowego oraz najważniejszymi sprawami jakie nurtują to środowisko, a ich rozwiązanie zdecydowanie poprawiłoby warunki prowadzenia działalności transportowej w Polsce. Delegaci przedłożyli reprezentantowi Senatu RP postulaty Związku z prośbą o wsparcie Naszych działań w celu ich jak najszybszej realizacji. 

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej i konstruktywnej atmosferze, a delegaci uzyskali zapewnienie bezpośredniego wsparcia w realizacji Naszych postulatów. Pan senator Adam Gawęda jest Przewodniczącym Zespołu Gospodarki który działa przy Wicepremierze i Ministrze Rozwoju Mateuszu Morawieckim. Nasze sprawy w zakresie będącym w kompetencji spraw rozpatrywanych i rekomendowanych przez zespół zostaną przedstawione Panu Premierowi Morawieckiemu. Zaplanowano także kolejne spotkanie w celu dalszego uszczegółowienia konkretnych działań w przedmiotowych sprawach.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD