Transport 2023 – działania na rzecz wsparcia branży przewozów drogowych dla utrzymania konkurencyjności na europejskim rynku transportowym

20.09.2022
Transport 2023 – działania na rzecz wsparcia branży przewozów drogowych dla utrzymania konkurencyjności na europejskim rynku transportowym

Dnia 09 września 2022 r. w Tęgoborzu - w hotelu „Litwiński” odbyła się doroczna konferencja przewoźników drogowych organizowana przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Galicja”, które obchodziło XX-lecie swojej działalności.

W tegorocznej konferencji pt. "Transport 2023 – działania na rzecz wsparcia branży przewozów drogowych dla utrzymania konkurencyjności na europejskim rynku transportowym” udział wzięli honorowi goście: przedstawiciele Sejmu RP, władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych oraz służb kontrolnych, a w szczególności Minister Infrastruktury – Pan Andrzej Adamczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Pan Rafał Weber, Główny Inspektor Transportu Drogowego – Pan Alvin Gajadhur, Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury Ukrainy – Pani Oleksandra Azarkhina, Dyrektor Departamentu Międzynarodowego Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury Ukrainy – Pani Kateryna Onyshchenko, Szef Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Transportu Ukrainy – Pan Yevhen Zborovsky oraz Poseł na Sejm RP Pan Mirosław Suchoń; Marszałek Województwa małopolskiego – Pan Witold Kozłowski, w trybie zdalnym nasze obrady obserwowała Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego – Pani Renata Rychter. Tematyka konferencji przyciągnęła liczącą ponad czterysta osób grupę przewoźników oraz sympatyków OZPTD i OSPD Galicja. Konferencji towarzyszyła dużą grupę firm oferujących nowoczesne rozwiązania energetyczne i technologiczne dla branży transportowej.

Po wprowadzeniu na salę konferencyjną sztandarów naszych organizacji oraz gościnnie sztandaru Sądeckiej Samochodówki, Przewodniczący OZPTD i OSPD Galicja gospodarz wydarzenia – Pan Piotr Litwiński – otworzył konferencję serdecznym powitaniem wszystkich gości i uczestników konferencji. W swoim przemówieniu gospodarz wydarzenia nawiązał do tegorocznych obchodów XX-lecia działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Galicja” (OSPD) oraz przedstawił zebranym zarys historii stowarzyszenia, omówił jego główne cele i realizowane działania. Przewodniczący Związku również zwrócił uwagę na szczególne znaczenie organizacji branżowych w procesie stanowienia prawa w Polsce, podkreślił konieczność współpracy z wieloma instytucjami rządowym i podmiotami reprezentującymi interesy innych sektorów gospodarki w celu wypracowania korzystnych rozwiązań dla polskiej branży transportu drogowego.

Jako pierwszy spośród zaproszonych gości głos zabrał Minister Infrastruktury – Pan Andrzej Adamczyk. Po omówieniu działań realizowanych przez resort Ministerstwa Infrastruktury w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej w kraju, Pan Minister zwrócił szczególną uwagę na znaczenie spotkań branżowych, takich jak przedmiotowa konferencja organizowana przez OZPTD i OSPD Galicja, które służą rozwojowi dialogu między stroną społeczną i rządową. Stwierdził, że resort Ministerstwa Infrastruktury zawsze będzie rzetelnym partnerem organizacji pracodawców, gdyż to dzięki ich działaniom oraz dużym inwestycjom finansowym doszło do poprawy sytuacji na polskich drogach. Pan Minister zakończył swoje przemówienie podziękowaniem przewoźnikom drogowym za empatię, z którą zareagowali na sytuację na Ukrainie oraz zaangażowanie w niesienie pomocy jej obywatelom.

Po wystąpieniu Pana Ministra, do zabrania głosu zaproszony został Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Pan Rafał Weber, który swoje wystąpienie zaczął od omówienia realizacji poszczególnych projektów infrastrukturalnych w kraju. Następnie Pan Minister Weber odniósł się do sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej oraz podkreślił, że Rząd w tym resort MI dokładają wszelkich starań w celu usprawnienia odpraw granicznych na tym kierunku, gdyż udrożnienie przejść granicznych między Polską i Ukrainą bezpośrednio przyczyni się do lepszego rozwoju gospodarczego obu państw. 

W trakcie swojego przemówienia Pan Minister Weber przypomniał zebranym przewoźnikom, że polski Rząd dostrzegając szkodliwy charakter przepisów Pakietu Mobilności, zwłaszcza w wymiarze gospodarczym i środowiskowym, wyraził swój sprzeciw zaskarżając je do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), kończąc ten wątek stwierdził, że walka z Pakietem Mobilności nie dobiegła końca.

O zabranie głosu została poproszona Wiceminister Infrastruktury Ukrainy – Pani Oleksandra Azarkhina, która na samym wstępie złożyła podziękowanie Rządowi RP oraz całemu narodowi polskiemu za wspieranie Ukrainy w tak trudnym czasie. W dalszej części przemówienia Wiceminister mówiła o potrzebie konsolidacji wokół wspólnych wartości, obcych agresorowi. Pani Wiceminister stwierdziła, że z momentem przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do UE jej kraj rozpoczął wędrówkę drogą do eurointegracji oraz stoi w obliczu wielu zmian. Państwo ukraińskie musi odrobić wiele lekcji i dużo nauczyć się również z wykorzystaniem doświadczenia Polski.  

Następnie do zabrania głosu zaproszono Głównego Inspektora Transportu Drogowego – Pana Ministra Alvina Gajadhura, który omówił strategię kontroli ITD oraz przedstawił najważniejsze cele Inspekcji. Pan Minister zwrócił uwagę na polepszenie poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz wskazał na proporcjonalny wzrost kontroli zagranicznych przewoźników względem krajowych do poziomu, który obecnie wynosi już ponad 50%.

Po wystąpieniu Głównego Inspektora Transportu Drogowego, o zabranie głosu został poproszony jego ukraiński odpowiednik – Pan Yevhen Zborovskyi, który w ślad za Panią Wiceminister złożył serdeczne podziękowania narodowi polskiemu za wspieranie Ukrainy. Pan Inspektor również złożył podziękowanie na ręce Pana Ministra Alvina Gajadhura za dobrą współpracę w zakresie wymiany doświadczenia między GITD i Państwową Służbą ds. Bezpieczeństwa Transportu Ukrainy.

Po serii oficjalnych wystąpień gości konferencji, wystąpienia tematyczne rozpoczął Zastępca Dyrektora WORD Warszawa – Pan Tomasz Matuszewski, który przedstawił uczestnikom konferencji problem skutecznego i efektywnego szkolenia kierowców. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na jakość szkolenia w funkcji czasu w jakim kandydat na kierowcę i kierowca zawodowy mogą osiągnąć gotowość do bezpiecznego wykonywania zawodu kierowcy. 

Z komentarzem do tej prelekcji wystąpił Minister Andrzej Adamczyk, który wskazał na cały czas bardzo trudną sytuację na naszych drogach w zakresie bezpieczeństwa i ogrom tragedii jaką ciągnie za sobą nieodpowiedzialni uczestnicy ruchu drogowego. Minister Adamczyk otworzył dyskusję o konieczności zmian w systemie szkolenia, w którym model szkolenia oraz realizacja celów edukacyjnych muszą dawać gwarancję odpowiedzialności i jakości szkolenia. Do tej dyskusji zaprosił organizacje realizujące szkolenie kierowców. 

Pierwszą część konferencji zakończyła uroczystość odznaczenia odznakami resortowymi „Zasłużony dla Transportu RP”. Minister Andrzej Adamczyk odznaczył: Marka Czopka, Rafała Litwińskiego, Kingę Grzyb, Paulinę Guzowską, Janusza Janię, Piotra Karpiela, Roberta Mędzla, Magdalenę Mróz, Jacka Mularczyka, Mariusza Ślimaka, Waldemara Toczka oraz Marka Turaczego. Minister podziękował odznaczonym za szczególne zaangażowanie w realizację celów gospodarczych jakie stoją w wyzwaniu przez polskim transportem drogowym.

Druga część konferencji otworzyła swoim wystąpieniem Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego – Pani Joanna Smolińska. Pani Minister Smolińska omówiła działalność Inspekcji w obszarze współpracy międzynarodowej. Przedstawiła obszary aktywności GITD w tym zakresie oraz skazała na potrzebę aktywnego oddziaływania na proces tworzenia prawa europejskiego, które jest wyznacznikiem działania na całym europejskim rynku transportowym. Następnie Dyrektor Biura ds. Transportu Międzynarodowego w GITD – Pani Małgorzata Wojtal-Białaszewska omówiła bieżące aspekty w działalności BTM oraz wskazała na rozszerzony zakres działania w obszarze przedsiębiorców wykonujących przewozy pojazdami do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. Zebrani brawami nagrodzili obie wypowiedzi dziękując tym samym za duże zaangażowanie w realizację procesu obsługi firm transportowych oraz starań o dobre warunki prowadzenia działalności transportowej. 

Szczególną uwagę zebranych skupiła prelekcja wygłoszona przez przedstawicieli firmy INELO, którzy w swojej prezentacji w dokładnie omówili sposób i zakres zmian w rozliczaniu wynagrodzeń kierowców oraz wskazali na znaczenie pojęcia tzw. „wirtualnych diet”, które coraz częściej jest używane wśród przewoźników drogowych, oraz wskazali jaki mają one wpływ na ustalanie wymiaru podstawy wynagrodzenia do oskładkowania. W trakcie swojego wystąpienia przedstawiciele firmy INELO zaprezentowali zebranym kalkulator wynagrodzeń kierowców, który stanowi praktyczne narzędzie do ustalania wynagrodzenia kierowcy z  uwzględnieniem wielu zmiennych składowych tego wynagrodzenia.

Gość specjalny konferencji Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego – Pan prof. dr hab. Marcin Ślęzak w swoim wykładzie poruszył zagadnienia z zakresu ekologii oraz jej wpływu na sektor transportu drogowego. W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor odniósł się do pakietu klimatycznego „Fit for 55”, koncentrując się na omówieniu jego zakresu oddziaływania na branżę transportu drogowego. Pan Profesor Ślęzak wskazał również znaczenie umiejętności wykorzystywania alternatywnych rodzajów paliw w dobie kryzysu energetycznego i paliwowego.

Mając na uwadze, że konferencja poświęcona także była obchodom XX-lecia działania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Galicja” w tej części konferencji odbyła się uroczystość odznaczenia Władz i Członków Stowarzyszenia w uznaniu zasług oraz podziękowaniu za aktywną działalność na rzecz branży transportu drogowego. Prezydent RP Pan Andrzej Duda odznaczył najwyższymi odznaczeniami państwowymi, które wręczył Minister w kancelarii Prezydenta RP Pan Piotr Ćwik, odznaczeni zostali: 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI - Piotr LITWIŃSKI oraz Leonard WOŹNICA 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI - Czaplicki Krzysztof, Edelmóller-Generaux Barbara, Kaczmarczyk Gerard, Kapcia Marek, Klimek Andrzej, Łobaza Adam, Miś Marian, Wadowski Roman, 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI - Master Marian, 

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI - Bąba Roman, Czyżycki Piotr, Dziedzic Ryszard, Kiełb Ireneusz, Litwiński Stanisław, Magdziak Edward, Małek Jacek, Mastalerz Marek, Prudzyński Ireneusz, Rzepa Józef, Sacha Tadeusz, Sarata Andrzej, Sowa Karol, Toczek Franciszek, Wikar Grzegorz, Zelek Adam.

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ - Bojdo Stanisław, Haber Andrzej, Marzec Andrzej, Mularczyk Jacek, Ząbczyński Janusz.

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ - Bolak Grzegorz.

Po zakończonej uroczystości wręczenia odznaczeń wszystkim odznaczonym pogratulował oraz złożył wyrazy uznania dla ich działalności zawodowej i społecznej Pan Minister Piotr Ćwik. W imieniu odznaczonych głos zabrał Przewodniczący Piotr Litwiński, który podziękował wnioskodawcom za zauważenie oraz ocenę ich działania i pracy, natomiast Panu Prezydentowi i Panu Ministrowi za wyróżnienie zaszczytnymi odznaczeniami. 

W kolejnej części konferencji tematyczny głos zabrał przedstawiciel Biura Ruchu Drogowego KG Policji – Pan Mariusz Wasiak, który zwrócił uwagę zebranych na najbardziej newralgiczne zmiany przepisów ruchu drogowego, które wchodzą w życie we wrześniu br. kładąc szczególny nacisk na omówienie kwestii punktów karnych oraz wysokość mandatów. 

Następnie wystąpił Pełnomocnik Rzecznika MŚP – Dyrektor Biura Rzecznika MŚP w Krakowie Pan Grzegorz Piątkowski, który omówił uczestnikom wydarzenia z bieżącej działalności Rzecznika MŚP, jego celów i podjętych interwencji w obronie interesów polskich przedsiębiorców. Pan Dyrektor zachęcał do korzystania z pomocy Rzecznika w trudnej sytuacji w kontraktach z administracją lub w przypadku potrzeby uzyskania fachowej pomocy także w prowadzonych sporach sądowych z organami Państwa. 

Następnie głos w dyskusji zabrali Włodzimierz Balcerek Przewodniczący Rady Przewodniczących Regionów OZPTD oraz Wiceprzewodniczący OZPTD Pan Piotr Prudzyński przedstawiając zebranym wnioski z dyskusji Władz naszych organizacji jako postulaty do władz centralnych dając możliwość poprawy warunków wykonywania działalności transportowej. 

Konferencja, gromadząc dużą reprezentację firm transportowych, logistycznych oraz firm zaplecza transportowego była idealnym miejscem na dzielenie się wiedzą i przekazywanie dobrych praktyk zawodowych. Nawiązane kontakty w przyszłości posłużą do rozpoczęcia wieloletniej owocnej współpracy. 

Dziękując wszystkim za przybycie i aktywny udział, a organizatorom za perfekcyjną realizację konferencji Przewodniczący Piotr Litwiński zakończył obrady oraz serdecznie zapraszał do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Związek oraz Stowarzyszenie.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD