Tryb ubiegania się o wydanie wizy krajowej w Polsce dla obywateli Ukrainy i Republiki Białorusi

22.09.2022
Tryb ubiegania się o wydanie wizy krajowej w Polsce dla obywateli Ukrainy i Republiki Białorusi

Informacje dotyczące trybu składania wniosków o wydanie wizy krajowej w Polsce dla obywateli Ukrainy i Republiki Białorusi w świetle rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Wnioski o wydanie wiz krajowych będzie można składać po wcześniejszym umówieniu terminu złożenia wniosku za pośrednictwem strony: https://visa.vfsglobal.com/pol/pl/pol/

Rejestracja uruchomiona zostanie 22 września br. Wnioski o wydanie wiz należy złożyć w punkcie przyjmowania wniosków wizowych, zgodnym z wcześniejszą wybraną rejestracją, zlokalizowanym w:

  • Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 181B (parter, wejście B-1), w godzinach od 8.30 do 16.30 
  • Poznaniu, przy ul. Franciszka Ratajczaka 19 (parter), w godzinach od 8.30 do 16.30 
  • Lublinie, przy ul. Tomasza Zana 39A (4 piętro), w godzinach od 8.30 do 16.30 

Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością złożenia wniosków wizowych czas oczekiwania na rejestrację może być wydłużony. Pracownicy punktów przyjmowania wniosków wizowych oraz infolinii dołożą wszelkich starań, by obsługa osób ubiegających się o wydanie wiz była sprawna i kompetentna. Osoby, którym nie uda się zarejestrować na złożenie wniosków proszone są o bieżące śledzenie strony internetowej i pojawiających się nowych terminów rejestracji wniosków, które będą sukcesywnie udostępniane. 

MSZ przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobami uprawnionymi do złożenia wniosków o wydanie wiz krajowych są:

  • obywatele Ukrainy oraz obywatele Republiki Białorusi, którzy ubiegają się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym, 
  • obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy w charakterze pilota lub innego członka załogi cywilnego statku powietrznego, 
  • obywatele Republiki Białorusi ubiegający się o wizy, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wiza wydawana w celu humanitarnym, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe), którzy ze względów bezpieczeństwa, grożących represji lub prześladowań nie mogą powrócić do kraju pochodzenia, a którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie wiz krajowych przebywają na terytorium Polski legalnie na podstawie ważnych, wydanych wcześniej wiz krajowych w tym samym celu (humanitarnym, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe) albo którzy oświadczą, że bezpośrednio przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali na terytorium Ukrainy oraz przybyli do Polski z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej terytorium. 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-wizowych-w-polsce-przez-obywateli-ukrainy-i-bialorusi

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD