Tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców do 31 maja 2020 r.

29.05.2020
Tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców do 31 maja 2020 r.

Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że tymczasowe odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa obowiązują do 31 maja 2020 r.

Polska działając na podstawie art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, po powiadomieniu i uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, wprowadziła tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy i osób z uwagi na wyjątkowe okoliczności wynikające z wybuchu pandemii zakażeń COVID-19.
 
Podczas spotkania grupy roboczej ds. transportu intermodalnego 6 maja 2020 r. przedstawiciel Komisji Europejskiej przedstawił stanowisko w sprawie odstępstw od stosowania przepisów rozporządzenia 561/2006, zgodnie z którym po 31 maja 2020 r. nie powinny być potrzebne dalsze przedłużenia tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów art. 6-9 ww. rozporządzenia.
 
Dodatkowo, zdaniem Komisji, należy brać pod uwagę czynnik, jakim są warunki pracy kierowców – wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu do 11 godzin nie może być utrzymywane bez ograniczeń.
 
W związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej Polska nie przewiduje wystąpienia o zgodę na wprowadzenie odstępstw od stosowania przepisów art. 6-9 rozporządzenia 561/2006.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD