Ustawa MiLoG - podstawa do podwyższenia stawki za fracht - „Voting"

17.02.2015

Od połowy grudnia 2014 do dnia dzisiejszego przeprowadziłem z naszymi klientami kilkaset jak nie ponad tysiąc rozmów telefonicznych i osobistych na temat nowej ustawy MiLoG. We wszystkich rozmowach przewija się ogromny pesymizm i bezradność w stosunku do Ustawodawcy w Niemczech mimo postępów jak wstrzymanie konsekwencji ustawy MiLoG dla ciężarówek do lata 2015 w tranzycie.

Na prośbę wielu naszych klientów postanowiłem opublikować pismo, które już wielu Polskich Przewoźników przesłało do swoich zleceniodawców w Niemczech w odpowiedzi na przesłaną klauzulę przestrzegania ustawy MiLoG.

 

Szanowny Partnerze w biznesie,

Dziękujemy za przesłaną klauzule, która zobowiązuje nas do przestrzegania nowej ustawy MiLoG, mówiącej o wynagrodzeniu naszych kierowców na terytorium Niemiec po 8,5€ za godzinę pracy.

Cieszy nas fakt, że jako nasz zleceniodawca chcielibyście Państwo zapewnić naszym kierowcom godziwe wynagrodzenie za ich najlepszą i ciężką pracę.

My również jesteśmy tego zdania, aby nasi kierowcy za ich ciężką pracę otrzymali dobre wynagrodzenie i dołożymy wszelkich starań, aby wypłacić im najlepsze wynagrodzenie.

Korzystając z okazji chcemy Państwu przybliżyć nasze pytania i przedstawić fakty obecnej naszej sytuacji, jaka spotkała nas od 1 stycznia 2015 w momencie wejścia ustawy MiLoG w życie:

1. Ceny naszych frachtów liczone są kalkulacją ekonomiczną, która zapewne nie jest Państwu obca – ważne jest aby wygospodarować zysk

2. Jednym z najważniejszych czynników kalkulacji ceny frachtu za kilometr jest płaca kierowcy – o innych nie chcemy pisać, ponieważ chodzi nam wszystkim o ustawę MiLoG

3. Kierowca średnio pracuje około 160 godzin miesięcznie z czego przypada około 100 godzin na teryterium Niemiec

4. Są miesiące, że kierowca pracuje tylko 50 godzin na terytorium Niemiec

5. Kierowcy nasi mają ustaloną miesięczną stałą stawkę płacy

6. Chcąc wypłacić kierowcy stawkę 8,5 € za godzinę pracy na terytorium Niemiec wzrastają koszty frachtu za 1 kilometr o minimum 20%

7. Naturalnie jest to uzależnione od ilości godzin na terytorium Niemiec

8. Jednak kierowca powinien otrzymywać stalą place, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie stały standard życia

9. Jaka firma w Europie w obecnym czasie potrafi zmniejszyć koszty z dnia na dzień o przynajmniej 20% ?

10. Jaka firma w Europie potrafi w obecnej sytuacji gospodarczej zwiększyć zyski o 20% ?

11. Czy konsumenci będą chcieli zapłacić o 20% więcej za towar w czasie zwiększenia ceny przez producenta, aby zapłacić wyższe frachty ?

12. Producent czy spedycja zapłaci nam wyższą cenę za fracht ?

13. Czy tak naprawdę rozumiemy problematykę Ustawy MiLoG?

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejma prośbą o poważne potraktowanie problematyki związanej z ustawą MiLoG i konsekwencji wynikającej z jej przestrzegania.

My jako zleceniobiorca jesteśmy uzależnieni od Państwa jako zleceniodawcy.

To Wy Państwo płacicie nam odpowiednia stawkę za fracht, która w dalszym procesie przeznaczana jest na koszty w naszej firmie – naturalnie tez place naszym kierowcom.

Aby wypłacić naszym kierowcom stawki według ustawy MiLoG musimy otrzymać wyższą zapłatę za fracht przynajmniej o 20%.

Cieszy nas fakt, że nie tylko firmy transportowe z Polski, lecz też firmy z Niemiec protestują przeciwko ustawie MiLoG.

Apelujemy też do Państwa o pomoc w proteście przeciwko ustawie MiLoG i w konsekwencji protestu nowelizacje ustawy i skreślenie nie tylko tranzytu ale i też importu, exportu i kabotażu, z obowiązku podwyższenia ceny za fracht o minimum 20%.

Dziękujemy za pomoc i wyrozumiałość!

 

 

 

Reasumując – trudno jest nie podpisać klauzuli swojemu zleceniodawcy – co wszyscy dobrze rozumiemy.
Ważne jest, aby zleceniodawca zdawał sobie sprawę z konsekwencji ustawy MiLoG, którą jest wzrost cen za frachty i w dalszej konsekwencji wzrost ceny za produkty na pólkach w sklepach.

Wielu znawców rynku transportowego nie jest za protestem przeciwko ustawie MiLoG tylko jest za podwyższeniem odpowiednio stawek za frachty, aby wypłacić swoim kierowcom odpowiednie do ustawy MiLoG wynagrodzenie

Przygotowaliśmy „Voting" o nastrojach i zadowoleniu na temat nowej ustawy MiLoG o minimalnej płacy na terytorium Niemiec 8,5 Euro/godzinę.

Głos za lub przeciwko podwyższeniu ceny frachtów można oddać TUTAJ:
Głosowanie o podwyższenie ceny frachtów

Głos za lub przeciwko ustawie MiLoG można oddać TUTAJ:
Głosowanie o ustawę MiLoG

 

Andrzej Antoni ADAMCZYK

HGA

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD