Walne Zgromadzenia Delegatów OZPTD wybrało władze Związku na nową kadencję 2021 - 2024.

21.12.2020

W dniu 11 grudnia 2020 roku w Tęgoborzu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD. W zgromadzeniu uczestniczyło 41 z 56 delegatów wybranych na zebraniach regionalnych. Walne zgromadzenie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Władz OZPTD w związku z kończącą się kadencją. Delegaci wybrali władze Związku na kolejną czteroletnią kadencję. 

Przewodniczącym Związku został wybrany ponownie Piotr Litwiński. 

Wybór Przewodniczego był swoistym wotum zaufania jakiego Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD udzieliło wybranemu Przewodniczącemu, ponieważ został on wybrany przy jednym głosie przeciwnym. Przyjęta strategia działania oraz konsekwentna realizacja celów Związku została wysoko oceniona przez Delegatów i znalazła odzwierciedlenie w głosowaniach. Przewodniczący podziękował Delegatom za wyraz zaufania dla kończącego kadencję składu Zarządu oraz prowadzonych przez niego działań. 

W trakcie Walnego Zgromadzenia OZPTD Delegaci zdecydowali, że w nowej kadencji Zarząd będzie pracował w trzy osobowym składzie oraz dokonali wyboru członków Zarządu Głównego OZPTD - do składu Zarządu zostali wybrani: 

  • Grzegorz Mrozowski - Wiceprzewodniczący OZPTD
  • Adam Łobaza - Skarbnik OZPTD

Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD podjęło uchwały o liczebności składu Sądu Koleżeńskiego. Sąd koleżeński OZPTD tak jak w poprzedniej kadencji będzie pracował w składzie pięcioosobowym. Do składu Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali: 

  • Andrzejewski Piotr - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
  • Kozłowski Sylwester
  • Szybiak Adam
  • Kozik Stanisław
  • Kaczmarek Leon

Walne Zgromadzenie Delegatów OZPTD wybrało Komisję Rewizyjną. Członkami komisji zostali:

  • Kiełb Ireneusz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Olszański Kazimierz
  • Bartocha Piotr

Po zakończonym zgromadzeniu nowo wybrane władze odbyły pierwsze posiedzenia i ukonstytuowały się wybierając swoich przewodniczących oraz osoby funkcyjne. Pierwsze posiedzenie odbyła także Rada Regionów, która wybrała ze swojego składu Przewodniczącego. Przewodniczącym Rady Regionów został Przewodniczący Regionu Dolnośląskiego OZPTD kolega Balcerek Włodzimierz. 

Wszystkim wybranym do władz OZPTD składam serdeczne gratulacje i życzę owocnej pracy na rzecz naszej organizacji oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor Generalny OZPTD 
Andrzej Bogdanowicz

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD