Ważne posiedzenie Forum Transportu Drogowego

14.10.2021
Ważne posiedzenie Forum Transportu Drogowego

Dnia 13 października 2021r. odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego. Głównym celem posiedzenie było wypracowanie jednolitego stanowiska branży do proponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

Forum przyjęło wspólne stanowisko wobec propozycji zmian prawnych oraz wyłoniło grupę przedstawicieli do prowadzenia w imieniu Forum rozmów z Ministerstwem Infrastruktury. W skład zespołu weszli przedstawiciele:

  • OZPTD - Andrzej Bogdanowicz,
  • TLP - Maciej Wroński,
  • ZMPD - Piotr Mikiel,
  • PIGTSiS - Zdzisław Szczerbaciuk
  • oraz ekspert z firmy  Inelo - Łukasz Włoch.  

Stanowisko Forum zostało przekazane Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Panu Ministrowi Rafałowi Weberowi.

Nazwa Rozmiar
Stanowisko FTD 210 Kb Zobacz
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD