Ważność zezwoleń rosyjskich z 2022 roku.

03.01.2023

W dniu 30 grudnia 2022 r.do Ministerstwa Infrastruktury wpłynął mail od p. Andrieja Aleksandrowicza Jenina, Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Państwa w zakresie transportu drogowego i miejskiego pasażerskiego Ministerstwa Transportu Rosji.

Pan Dyrektor Jenin poinformował, że strona rosyjska podjęła decyzję o przedłużeniu okresu ważności rosyjskich zezwoleń z 2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Jak zostało wskazane w mailu, stosowaną informację przekazano do wiadomości rosyjskich organów kontrolnych. 

Dodatkowo poinformowano, że oficjalne pismo w tej sprawie zostało skierowane za pośrednictwem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD