Węgry – delegowanie pracowników – płaca minimalna

11.08.2016

WPHI Ambasady RP w Budapeszcie na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli węgierskiego Ministerstwa Gospodarki Narodowej, informuje o najnowszych regulacjach prawnych w zakresie obowiązku zgłaszania przypadków  delegowania pracowników na Węgry.

Przedmiotowe przepisy weszły w życie 8 lipca 2016 r., nakładając na wszystkie zagraniczne przedsiębiorstwa, świadczące usługi na terenie Węgier, obowiązek zgłoszenia faktu delegowania pracowników w terminie do dnia 31 sierpnia br. Przedstawiciel Departamentu Kontroli Zatrudnienia MGN potwierdził, że w/w regulacje obejmują również wszystkie firmy transportowe, bez rozróżnienia na transport międzynarodowy czy usługi kabotażowe. 

Dla potrzeb rejestracji uruchomiony został specjalny serwis internetowy pod adresem www.ommf.gov.hu. Docelowo działać ma również adres www.munka.hu. W przypadku problemów technicznych, pomocniczo można dokonać zgłoszenia poprzez przesłanie na adres e-mail: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu stosownych informacji.

W chwili obecnej, rejestr nie obejmuje danych osobowych delegowanych pracowników (co ma zostać uzupełnione w najbliższej przyszłości). Dane pozyskane poprzez rejestr będą dostępne tylko i wyłącznie dla centralnej i terenowej administracji rządowej. Nie będą podlegały publikacji ani nie będą udostępniane innym podmiotom, np. węgierskim związkom zawodowym, stowarzyszeniom, organizacjom branżowym itp.

Zakres rejestracji obejmuje następujące informacje:

1. Dane dotyczące usługodawcy:

1.1. Nazwa usługodawcy

1.2. Adres usługodawcy (siedziby)

1.3. Kraj pochodzenia usługodawcy

1.4. Kraj siedziby przedsiębiorstwa / obywatelstwo usługodawcy (w przypadku osób fizycznych) oraz nr wpisu do ewidencji przedsiębiorców lub NIP lub KRS

1.5. Dane osobowe/Nazwa i adres/siedziba przedstawiciela/osoby kontaktowej firmy delegującej na Węgrzech lub pełnomocnika (możliwy kontakt w jęz. angielskim lub niemieckim)

2. Dane dotyczące działalności przedsiębiorstwa:

2.1. Wskazanie rodzaju działalności, którą zamierza prowadzić usługodawca

2.2. Podanie podstawy/uprawnienia do prowadzenia danej działalności gospodarczej (np. wpis do KRS, wpis do ewidencji przedsiębiorców itp.)*

2.3. Podanie nazwy organu, który wydał w/w pozwolenie*

2.4. numer NIP, REGON lub KRS*

* wypełniane tylko w przypadku działalności regulowanej

3. Oświadczenie usługodawcy o zamiarze prowadzenia działalności usługowej na terenie Węgier

4. Dane dotyczące wykonywanej pracy:

4.1. Prognozowana liczba oddelegowanych pracowników w ramach realizacji usługi

4.2. Całkowity okres planowanego oddelegowania pracowników na Węgry 

4.3. Data początkowa i końcowa wykonywanej usługi 

4.4. Wskazanie adresu wykonywania usługi

4.5. Wskazanie podstawy do wykonywania usługi na Węgrzech (np. zlecenie węgierskiej firmy itp.)

 

Potwierdzono również, że w/w wymóg posiadania przedstawiciela na terenie Węgier sprowadza się do wskazania osoby kontaktowej (najlepiej przebywającej na terenie Węgier), która w jednym z języków (angielski, niemiecki, węgierski) będzie mogła udzielić informacji nt. polskiego przedsiębiorstwa lub umożliwić kontakt firmy delegującej pracowników z przedstawicielami węgierskiej administracji.

Wraz z wejściem w życie w/w regulacji, do wynagrodzenia polskich pracowników delegowanych zastosowanie mają również węgierskie przepisy dotyczące ustawowej płacy minimalnej:

  • pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat, od 1-go stycznia 2016 roku przysługuje minimalne wynagrodzenie miesięczne w wysokości 111 000 HUF brutto*, tygodniowo 25 500 HUF brutto, dziennie 5 110 HUF brutto, za godzinę 639 HUF brutto (*niniejsza stawka ma zastosowanie w stosunku do pracowników delegowanych wykonujących usługi transportowe); 
  • pracownikowi z co najmniej średnim wykształceniem bądź średnim wykształceniem zawodowym, zatrudnionemu na cały etat, od 1-go stycznia 2016 roku przysługuje wynagrodzenie miesięcznie wynoszące 129 000 HUF brutto, tygodniowo 29 690 HUF brutto, dziennie 5 940 HUF brutto, za godzinę 742 HUF brutto.

Kolejne informacje będą zamieszczane na naszej stronie po ich uzyskaniu i potwierdzeniu przez władze Węgierskie.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD