WĘGRY– wzmożone kontrole opłat drogowych. Jak się bronić??

14.01.2016

W ostatnich dniach notujemy sygnały o wzmożonych kontrolach opłat drogowych na terenie Węgier prowadzonych przez tamtejszą policję i inne służby. Szczególnie intensywnie prowadzone są one na przejściach granicznych Rajka i Redics. Nakładane są mandaty w wysokości ponad 500€ w przypadku stwierdzenia, że opłata została wniesiona poza przejściem granicznym. Dotyczy to w szczególności opłat na przejściu w Rajce, gdzie brak jest infrastruktury umożliwiającej dokonanie zapłaty flotowymi kartami płatniczymi jak DKV, UTA, Shell itp. Kierowcy zmuszeni są do wnoszenia opłat na najbliższej stacji paliwowej MOL, która znajduje się w odległości ok. 12 km. Pomimo zapłaty za cały odcinek drogi ( od Rajki) do Redicsa, policja uznaje, że kierowcy naruszyli przepisy i poruszali się bez ważnej opłaty. Nakładane są drakońskie kary przekraczające równowartość 500 euro i egzekwowane są w trybie nakazowym- pojazd nie zostanie wypuszczony z miejsca kontroli do momentu zapłacenia kary.

OZPTD wystąpiło do ministra Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem o interwencję u władz węgierskich i zawieszenie stosowania tego typu praktyk (pismo poniżej).

Jednocześnie podjęliśmy starania w pozyskaniu kancelarii prawnej na terenie Węgier, która podjęłaby się prowadzenia spraw w trybie odwoławczym od już nałożonych kar. W ramach zawartego porozumienia mam możliwość obsługi prawnej przez polsko języczną kancelarię prawną w Budapeszcie. Dla członków OZPTD można uzyskać znaczące rabaty w opłatach.

Szczegółowe informacje i namiary w posiadaniu Biura Związku tel. 22 628 80 18.

Ważne: odwołanie musi być złożone w terminie podanym w decyzji mandatowej - najczęściej do 15 dni od daty jej otrzymania.

 

Pismo do Ministra Infrastriktury i Budownictwa.pdf

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD