Wyrok w sprawie ryczałtów

11.05.2015

Sąd Rejonowy w Gdyni  uznał że brak jest podstawy do wypłaty ryczałtu za nocleg. Wyrok z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie powództwa kierowcy przeciwko przedsiębiorcy transportowemu o zwrot należności za  niewypłacone ryczałty za nocleg jednoznacznie rozstrzyga że w ocenie SR brakuje podstaw do wypłaty ryczałtu za nocleg.

Jak wynika z uzasadnienia wyroku, jeżeli kierowca nie korzystał nigdy z noclegu poza kabiną pojazdu, nie skarżył  się również na odbieranie odpoczynku w kabinie pojazdu, ani nie wnosił w trakcie trwania stosunku pracy o wypłatę ryczałtu, czy zapewnienie bezpłatnego noclegu poza kabiną kierowcy, więc godził się na taką formę i warunki odpoczynku. Ryczałt za nocleg jest określonym świadczeniem celowym przeznaczonym na pokrycie faktycznych kosztów noclegu, a nie ewentualną rekompensatą za brak należytego komfortu. Powództwo kierowcy zostało oddalone.

Treść wyroku: Sygn. akt IV P 111/13. 

 

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD