Zakaz prowadzenia międzynarodowych przewozów na terenie Federacji Rosyjskiej

11.10.2022
Zakaz prowadzenia międzynarodowych przewozów na terenie Federacji Rosyjskiej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 30 września 2022 roku nr 1728 od 10 października do 31 grudnia 2022 roku na terytorium Federacji Rosyjskiej obowiązywać będzie zakaz prowadzenia międzynarodowych przewozów ładunków z wykorzystaniem transportu ciężarowego należącego do przewoźników zarejestrowanych w jednym z następujących państw:

  • Państwa członkowskie UE;
  • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
  • Królestwo Norwegii;
  • Ukraina.

Zakaz dotyczy przewozów dwustronnych, tranzytowych, a także przewozów z terytorium lub na terytorium państw trzecich.  

Zakaz prowadzenia międzynarodowych przewozów ładunków nie będzie obowiązywał m.in.:

  • W ciągu 7 dni od wejścia w życie Rozporządzenia - przewoźnika, który w dniu wejścia w życie Rozporządzenia będzie w trakcie dokonywania na terytorium Federacji Rosyjskiej międzynarodowego przewozu ładunku z wykorzystaniem transportu ciężarowego zarejestrowanego w jednym z wyżej wymienionych krajów;
  • W przypadku przewozu tranzytowego dokonywanego do kraju rejestracji środka transportu ciężarowego, jeżeli wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej i wyjazd z terytorium Federacji Rosyjskiej nastąpi w okresie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wejścia w życie Rozporządzenia;
  • W przypadku przewozu z terytorium obcych państw na terytorium obwodu kaliningradzkiego i z terytorium obwodu kaliningradzkiego na terytorium państw obcych.

W Załączniku nr 1 do Rozporządzenia wymienione są towary, które nie podlegają zakazowi prowadzenia międzynarodowych przewozów ładunków z wykorzystaniem transportu ciężarowego należącego do przewoźników zarejestrowanych w wyżej wymienionych państwach.

Przeładunek ładunku ze środków transportu ciężarowego, należących do obcych przewoźników, do środków transportu ciężarowego należących do przewoźników rosyjskich lub białoruskich, a także przeładunek ładunku ze środków transportu ciężarowego, należących do przewoźników rosyjskich i białoruskich, do środków transportu ciężarowego należących do przewoźników obcych, a także zamiana przyczep i naczep, będzie dokonywać się na terenie stref kontroli celnej na terytorium Federacji Rosyjskiej we wskazanych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia jednostkach samorządowych na terenie Federacji Rosyjskiej.

Więcej informacji oraz pełna treść komunikatu:

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD