Zakaz używania rosyjskich i białoruskich pojazdów na terytorium Ukrainy

25.03.2022
Zakaz używania rosyjskich i białoruskich pojazdów na terytorium Ukrainy

Na podstawie informacji uzyskanych od Ministerstwa Infrastruktury oraz Ambasady Ukrainy w RP informujemy, że na terytorium Ukrainy został wprowadzony całkowity zakaz używania pojazdów zarejestrowanych w Rosji i Białorusi. 

Przedmiotowa decyzja skutkuje również zakazem przejazdu przez terytorium Ukrainy pojazdów, w tym naczep (przyczep), zarejestrowanych w państwach agresorów.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD