Zakończono negocjacje umowy o handlu i współpracy pomiędzy UE i Wielką Brytanią

31.12.2020

Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie po intensywnych negocjacjach w sprawie warunków przyszłej współpracy po zakończeniu okresu przejściowego, który nastąpi 31 grudnia 2020 r. Wynegocjowana umowa o handlu i współpracy umożliwi płynne przejście do nowego reżimu prawnego w relacjach z Wielką Brytanią, ograniczając negatywne skutki wynikające z zakończenia okresu przejściowego. Umowa stanowić będzie solidną podstawę dla przyszłej wymiany handlowej oraz wykonywania usług transportowych.

Drogowe przewozy towarowe

Od 1 stycznia 2021 r. polscy przewoźnicy będą mogli wykonywać przewozy zarówno do, jak i z terytorium Unii Europejskiej oraz do, z, jak i przez terytorium Wielkiej Brytanii bez ograniczeń, na podstawie licencji wspólnotowej, przy czym wypis z licencji powinien znajdować się w pojeździe. Dzięki staraniom podejmowanym przez Polskę, firmy przewozowe mające siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich będą mogły wykonywać 2 operacje kabotażowe na terytorium Wielkiej Brytanii w ciągu 7 dni.

Przewozy autobusowe i autokarowe

Unijni przewoźnicy, w tym przedsiębiorcy mający siedzibę w Polsce, będą mogli wykonywać regularne i regularne specjalne przewozy autobusowe do Wielkiej Brytanii. Usługi regularne i regularne specjalne wymagają zezwolenia, jak dotychczas na gruncie prawa UE, wydawanego przez odpowiedni organ na danym terytorium. Podstawę wykonywania przewozów stanowi licencja wspólnotowa. Dotychczas wydane zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach regularnych, na podstawie rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1073/2009, są uznawane do czasu upływu ich ważności.

Cały komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zakonczono-negocjacje-umowy-o-handlu-i-wspolpracy-pomiedzy-ue-i-wielka-brytania

Nazwa Rozmiar
Webinarium MI - Przewoźnicy 1.67 MB Pobierz
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD