Zaproszenie na konferencję "Polski transport drogowy w zmieniającej się Unii Europejskiej"

07.05.2019

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW TRANSPORTU DROGOWEGO ma zaszczyt zaprosić członków i sympatyków OZPTD na konferencję "Polski transport drogowy w zmieniającej się Unii Europejskiej", która odbędzie w dniu 25 maja 2019 r. rozpoczęcie o godz. 11.00, w Kołobrzegu, hotel ARKA MEGA (rejestracja uczestników konferencji od godziny 10.00).

Konferencja odbędzie się pod patronatem Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana Alvina Gajadhura. W konferencji udział wezmą zaproszeni goście, przedstawiciele władz centralnych wojewódzkich i samorządowych oraz przedsiębiorcy transportowi. Konferencja ma na celu przedstawienie i omówienie sytuacji w transporcie drogowym wynikającej z planowanych zmian wynikających z nowych przepisów zawartych w „Pakiecie Mobilności” oraz europejskich przepisach prawa pracy. Dyskutowane będą zmiany tych przepisów oraz ryzyka jakie niosą one dla kondycji polskiego transportu i bezpieczeństwa wykonywania przewozów drogowych. W konferencji wezmą udział przedstawiciele włoskiej inspekcji, którzy przedstawią procedury i zasady kontroli transportu na terytorium Włoch.

Główne tematy jakie chcemy Państwu przedstawić przez zaproszonych ekspertów to:

  • Nowe przepisy regulujące zasady i warunki wykonywania przewozów międzynarodowych w Unii Europejskiej,
  • Nadzór i kontrola pracy kierowców – nowe uprawnienia i zasady,
  • Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne dla transportu drogowego w tym zastosowanie pojazdów autonomicznych w transporcie, 
  • Nowe technologie stosowane w rejestracji czasu pracy kierowców, zasady wydawania kart tachografach II generacji.

W wyniku prowadzonej dyskusji sformułujemy wnioski i postulaty do władz centralnych i  wojewódzkich o wsparcie naszej branży działaniami, które pozwolą na utrzymanie pozycji polskiego transportu na rynku unijnym. W czasie konferencji będzie możliwość zapoznania się z ofertą zaproszonych firm obsługujących branżę transportową i nawiązania współpracy. 

Gospodarzami konferencji będą Pan Piotr Litwiński Przewodniczący OZPTD i Piotr Kuklinowski Przewodniczący Regionu Zachodniopomorskiego OZPTD.

Proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do biura Związku tel. 603 474 607, mail: biuro@ozptd.pl.

W imieniu Organizatorów

Andrzej Bogdanowicz
Dyrektor Generalny OZPTD

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD