Zebranie członków OZPTD Regionu podkarpackiego

13.07.2018

W dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie firmy "Agencją Bezpieczeństwa Transportu Agnieszka Libront-Miąsik" w Rzeszowie odbyło się zebranie członków Regionu Podkarpackiego OZPTD. Celem spotkania było podsumowanie działania regionu podkarpackiego OZPTD w pierwszym półroczu 2018 oraz omówienie tematów mających wpływ na wykonywanie transportu drogowego.

Podczas zebrania bardzo interesującą prezentację przedstawił Pan Paweł Miąsik na temat znowelizowanych przepisów ustawy o transporcie drogowym zawierających nowy taryfikator kar oraz nowe zasady odpowiedzialności za przewinienia w wykonywaniu działalności transportowej.

W prowadzonej na zebraniu dyskusji poruszano sprawę działania organów UE w kierunku zmiany przepisów socjalnych i wprowadzenia nowych zasad delegowania pracowników na terytorium Unii oraz propozycję zmiany w przepisach dotyczących zasad wwozu paliwa zza wschodniej granicy do Polski.

Duża ilość pytań oraz przedstawianych problemów wskazuje jak bardzo potrzebne są takie spotkania. Przy obecnie panującym chaosie informacyjnym w mediach trudno jest uzyskać z tych źródeł rzetelne informacje.

W podsumowaniu zebrania uczestnicy jednomyślnie potwierdzili, że zebrania muszą się odbywać cyklicznie tak, żeby mieć bieżąco informacje o działaniach Związku i możliwościach rozwiązywania problemów środowiska.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD