Zmiany dotyczące polsko-ukraińskich przejść granicznych właściwych dla odprawy pojazdów o dmc. < 7,5 t. oraz > 7,5 t.

30.08.2022
Zmiany dotyczące polsko-ukraińskich przejść granicznych właściwych dla odprawy pojazdów o dmc. < 7,5 t. oraz > 7,5 t.

Szanowni Państwo,

Na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego uprzejmie informujemy, że w związku z rosnącym natężeniem ruchu granicznego, a także koniecznością zapewnienia płynnej obsługi odpraw przewożonych towarów, w okresie od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. został wprowadzony pilotaż, polegający na przeniesieniu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony na mniejsze polsko-ukraińskie przejścia graniczne, tj. Zosin-Ustiłuig, Budomierz-Hruszew, Krościenko-Smolnica oraz Dołhobyczów-Uhrynów. 

Natomiast pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony będą podlegać odprawie w przejściach granicznych: Hrebenne-Rawa Ruska, Korczowa-Krakowiec, Medyka-Szeginie oraz Dorohusk-Jagodzin. 

Ruch osobowy i autokarowy funkcjonować będzie na dotychczasowych zasadach.

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD