ZUS musi wystawić Zaświadczenia A1

07.12.2017

Informujemy, wszystkie koleżanki i kolegów że firma transportowa z Tych (członek śląskiego Regionu OZPTD) wygrała 6 procesów w Sądzie Okręgowym w Katowicach z ZUS w sprawie odmowy wydania zaświadczeń A1 dla pracowników z Ukrainy. Sąd Okręgowy szczegółowo rozpatrzył sprawę i wytknął szereg nieprawidłowości w działaniu ZUS, który odmawiał wydania pozytywnej decyzji w sprawie Zaświadczenia A1. Sąd Okręgowy nie dopatrzył się żadnych uchybień we wnioskach i wydał wyroki zmieniające decyzję ZUS i nakazał  wydanie stosownych zaświadczeń A1 dla pracowników z Ukrainy, którzy są zatrudnieni w Firmie.

Wyroki są nieprawomocne.

Sprawy przygotowała i reprezentowała przed sądem Kancelaria Prawna IURISCO Edyta Przybyłek, która również wcześniej poprowadziła ( z sukcesem ) sprawy ryczałtów kierowców. Więcej  informacji w tej sprawie dla zainteresowanych członków naszego Związku. (Kontakt tel. 734 821 301 lub mail: edyta@iurisco.pl).

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD