Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego powstał w 2002 r. z inicjatywy przewoźników, dążących do ograniczenia problemów, które miały wpływ na sprawność wykonywania ich działalności. OZPTD posiada certyfikację zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Obecnie jest jedną z intensywniej działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.
Jedną z aktywności podejmowanych przez OZPTD jest działalność szkoleniowa, posiadamy ośrodki szkolenia na terenie całego kraju. Partnerem OZPTD są również Zakłady Doskonalenia Zawodowego.
Ośrodek szkolenia OZPTD udzieli wszelkich informacji o prowadzonych szkoleniach w poszczególnych regionach, tel. 67 350 99 15.12 czerwca 2017 Aktualności
Dnia 08 czerwca 2017 r w Bednarach odbyła się organizowana przez Związek konferencja pod patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana Alvina Gajadhura, poświęcona bezpieczeństwu w transporcie drogowym. W konferencji wzięła udział ponad stu osobowa grupa przedsiębiorców transportowych z całego kraju, członków i... czytaj dalej

W dniu 9 maja 2017 roku odbyło się szóste posiedzenie Zespołu problemowego ds. edukacji Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim, które poprowadził Pan Tadeusz Dąbrowski, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego. Na spotkaniu dyskutowany był problem kształcenia w zawodzie kierowca mechanik, kategorii „C” oraz „C+E”. Pan Piotr Litwiński, Przewodniczący... czytaj dalej

12 maja 2017 Aktualności
Przyszedł czas, aby, zamiast tylko krytykować, chociaż raz wyrazić wdzięczność. Oni przewożą nas oraz transportują potrzebne nam towary z wielką precyzją i punktualnością, wkładają w swoją pracę całe serce i zawsze można na nich polegać. 12 maja 2017 przywiąż ŻÓŁTĄ WSTĄŻKĘ do lewego lusterka swojego pojazdu, ciężarówki, autobusu, do kierownicy roweru, itp. W ten sposób wyrazisz podziękowania... czytaj dalej

9 maja 2017 Aktualności
Wzorem lat ubiegłych imprezą towarzyszącą WZD OZPTD w dniach 7-8 czerwca 2017 roku będzie konferencja „Bezpieczeństwo w transporcie drogowym” która odbędzie się dnia 08 czerwca br. na torze SOBIESŁAW ZASADA CENTRUM Bednary 17, 62-010 Pobiedziska.  Konferencji będzie towarzyszył  konkurs „WIELKOPOLSKI KIEROWCA ZAWODOWY” EDYCJA 2017. Organizowany przez OZPTD wspólnie z GITD oraz WITD w Poznaniu.... czytaj dalej

21 kwietnia 2017 Aktualności
Dnia 19 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele OZPTD – Piotr Litwiński, Andrzej Olechnicki oraz Andrzej Bogdanowicz. W posiedzeniu wziął udział podsekretarz stanu w MIB Pan Minister Jerzy Szmit. Pierwszym tematem poruszonym przez sygnatariuszy była sprawa szkolenia osób w zawodzie kierowca-mechanik. Zebrani podziękowali... czytaj dalej

13 kwietnia 2017 Aktualności
W związku z wejściem w życie 18 kwietnia 2017 r. przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) przedsiębiorcy spełniający ustawową definicję podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika obowiązani są do dokonania rejestracji konta na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Szczegółowy tryb... czytaj dalej

12 kwietnia 2017 Aktualności, Drogi i autostrady
Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art.22 ust. 5 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str.1) w przypadku usunięcia lub naruszenia plomby tachografu do celów naprawy lub modyfikacji pojazdu, w pojeździe przechowuje się pisemne oświadczenie określające datę i... czytaj dalej

10 kwietnia 2017 Aktualności
Kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe nie będą mogli spać w kabinie pojazdu na terenie Niemiec. Dnia 31 marca br. niemiecki parlament poinformował o zakazie spędzania 45-godzinnego odpoczynku w kabinie ciężarówki. „Spędzanie regularnych tygodniowych odpoczynków w kabinie pojazdu ciężarowego jest w Niemczech zakazane” czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie... czytaj dalej

4 kwietnia 2017 Nasze sprawy
„Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, na posiedzeniu w dniu 28.03.2017 r. podjął uchwałę o terminie i miejscu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w Gnieźnie dnia 07 czerwca 2017 r. o godz. 13.30 w pierwszym terminie albo w drugim terminie o godz. 14.00.” Szczegóły organizacyjne zostaną podane... czytaj dalej

31 marca 2017 Aktualności
Dnia 28 marca br. na zaproszenie Pana Ministra Jerzego Szmita odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa spotkanie przeznaczone na omówieniu warunków funkcjonowania branży transportu drogowego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele OZPTD Litwiński Piotr Przewodniczący OZPTD, Olechnicki Andrzej Wiceprzewodniczący OZPTD, Nowrotek Andrzej Wiceprzewodniczący OZPTD, Ziaja Tomasz... czytaj dalej