Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego powstał w 2002 r. z inicjatywy przewoźników, dążących do ograniczenia problemów, które miały wpływ na sprawność wykonywania ich działalności. OZPTD posiada certyfikację zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Obecnie jest jedną z intensywniej działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.
Jedną z aktywności podejmowanych przez OZPTD jest działalność szkoleniowa, posiadamy ośrodki szkolenia na terenie całego kraju. Partnerem OZPTD są również Zakłady Doskonalenia Zawodowego.
Ośrodek szkolenia OZPTD udzieli wszelkich informacji o prowadzonych szkoleniach w poszczególnych regionach, tel. 67 350 99 15.21 kwietnia 2017 Aktualności
Dnia 19 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele OZPTD – Piotr Litwiński, Andrzej Olechnicki oraz Andrzej Bogdanowicz. W posiedzeniu wziął udział podsekretarz stanu w MIB Pan Minister Jerzy Szmit. Pierwszym tematem poruszonym przez sygnatariuszy była sprawa szkolenia osób w zawodzie kierowca-mechanik. Zebrani podziękowali... czytaj dalej

13 kwietnia 2017 Aktualności
W związku z wejściem w życie 18 kwietnia 2017 r. przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) przedsiębiorcy spełniający ustawową definicję podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika obowiązani są do dokonania rejestracji konta na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Szczegółowy tryb... czytaj dalej

12 kwietnia 2017 Aktualności, Drogi i autostrady
Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art.22 ust. 5 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str.1) w przypadku usunięcia lub naruszenia plomby tachografu do celów naprawy lub modyfikacji pojazdu, w pojeździe przechowuje się pisemne oświadczenie określające datę i... czytaj dalej

10 kwietnia 2017 Aktualności
Kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe nie będą mogli spać w kabinie pojazdu na terenie Niemiec. Dnia 31 marca br. niemiecki parlament poinformował o zakazie spędzania 45-godzinnego odpoczynku w kabinie ciężarówki. „Spędzanie regularnych tygodniowych odpoczynków w kabinie pojazdu ciężarowego jest w Niemczech zakazane” czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie... czytaj dalej

4 kwietnia 2017 Nasze sprawy
„Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, na posiedzeniu w dniu 28.03.2017 r. podjął uchwałę o terminie i miejscu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w Gnieźnie dnia 07 czerwca 2017 r. o godz. 13.30 w pierwszym terminie albo w drugim terminie o godz. 14.00.” Szczegóły organizacyjne zostaną podane... czytaj dalej

31 marca 2017 Aktualności
Dnia 28 marca br. na zaproszenie Pana Ministra Jerzego Szmita odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa spotkanie przeznaczone na omówieniu warunków funkcjonowania branży transportu drogowego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele OZPTD Litwiński Piotr Przewodniczący OZPTD, Olechnicki Andrzej Wiceprzewodniczący OZPTD, Nowrotek Andrzej Wiceprzewodniczący OZPTD, Ziaja Tomasz... czytaj dalej

24 marca 2017 Aktualności
Według nowelizacji kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, trafiałby do więzienia minimum na 2 lata (obecnie jest to co najmniej 9 miesięcy). Kara nie będzie mogła być zawieszana. W 2015 r. na 112 wyroków skazujących, 26 sprawcom wymierzono kary w zawieszeniu, w 2014 r. było 38 zawieszeń... czytaj dalej

24 marca 2017 region śląski, W regionach
Na zaproszenie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Pani Anny Sokołowskiej Olesik odbyło się kolejne spotkanie zespołu konsultacyjno-doradczego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego reprezentowany był przez Wiceprzewodniczącego Pana Andrzeja Nowrotka oraz kolegę Piotra Bartochę. Na spotkaniu omówiono... czytaj dalej

mDnia 18.03.2017 r. w Zaczerniu w Hotelu Nowy Dwór, na zaproszenie Przewodniczącego regionu podkarpackiego OZPTD Pana Mariana Myćki, odbyło się zebranie członków i sympatyków OZPTD. W naradzie jako zaproszeni goście udział wzięli: Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie Pan Wiesław Łyszczak oraz Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Pan Jerzy Mika. W spotkaniu udział wzięli także... czytaj dalej

15 marca 2017 Aktualności
Dnia 03 marca 2017 r odbyło się piąte posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy GITD. Posiedzenie otworzył i przywitał zebranych Pan Alvin Gajadhur Główny Inspektor Transportu Drogowego. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej reprezentowany był przez Piotra Litwińskiego – Przewodniczącego OZPTD, Andrzeja Olechnickiego – Wiceprzewodniczącego... czytaj dalej