Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego powstał w 2002 r. z inicjatywy przewoźników, dążących do ograniczenia problemów, które miały wpływ na sprawność wykonywania ich działalności. OZPTD posiada certyfikację zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Obecnie jest jedną z intensywniej działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.
Jedną z aktywności podejmowanych przez OZPTD jest działalność szkoleniowa, posiadamy ośrodki szkolenia na terenie całego kraju. Partnerem OZPTD są również Zakłady Doskonalenia Zawodowego.
Ośrodek szkolenia OZPTD udzieli wszelkich informacji o prowadzonych szkoleniach w poszczególnych regionach, tel. 67 350 99 15.24 lutego 2017 Aktualności
W dniu 20 lutego br. jak wcześniej informowaliśmy odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Infrastruktury na temat problemów polskich firm transportowych. W efekcie dyskusji i przedstawienia naszych problemów Przewodniczący komisji Pan Senator RP Stanisław Kogut wystosował pisma do poszczególnych ministerstw o przyspieszenie działań w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu naszych spraw. Pliki do pobrania:... czytaj dalej

24 lutego 2017 Aktualności
Dnia 23 lutego br. w Ministerstwie Transportu i Budownictwa odbyło się spotkanie w sprawie zasad przewozu drewna dłużycowego. W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz oraz członkowie Związku – przedstawiciele producenta przyczep samosterujących Panowie Rajmund Mikulski oraz Damian Osuch.... czytaj dalej

21 lutego 2017 Aktualności
Uprzejmie informujemy, że Rząd Federacji Rosyjskiej w dniu 31.01.2017 przyjął rozporządzenie nr 120 zmieniające rozporządzenie nr 1191 z dnia 3.11.2015 w sprawie trybu pobierania opłat w systemie Platon za szkody wyrządzane przez samochody ciężarowe o masie ponad 12 ton poruszające się po rosyjskich drogach federalnych. Rozporządzenie wprowadza od 15.04.2017 podwyżkę opłat z dotychczasowych 1,53... czytaj dalej

21 lutego 2017 Aktualności
W dniu 20 lutego 2017 roku odbyło się z inicjatywy Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego posiedzenie Senackiej Komisji Infrastruktury. W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Sekretarz ZG Tomasz Ziaja, Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz oraz przedstawiciele innych organizacji zrzeszających przewoźników drogowych. Głównym tematem specjalnego... czytaj dalej

21 lutego 2017 Aktualności
W dniu 20 lutego 2017 roku odbyło posiedzenie połączonych senackich komisji Gospodarki i Innowacyjności oraz Infrastruktury w celu rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm RP ustawy o monitorowaniu przewozu drogowego, druk senacki nr 421. W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Sekretarz ZG Tomasz Ziaja, Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz, przedstawiciele innych... czytaj dalej

Dnia 14 lutego 2017 odbyła się spotkanie robocze Zrzeszenia Austriackich Spedytorów i Firm Transportowych z przedstawicielami austriackich organów administracyjnych. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa d/s Socjalnych, Policja Gospodarcza i Finansowa przekazali następujące informacje.  Relacja w linku firmy HGA współpracującej z OZPTD i wspierającej polskich przewoźników na rynku... czytaj dalej


9 lutego 2017 Aktualności
Sojusz paryski niszczy równowagę na rynku transportowym i jest zaprzeczeniem fundamentalnych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. Dnia 08 lutego 2017 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona sytuacji w branży międzynarodowego transportu drogowego i tworzonych przez państwa członkowskie UE barier administracyjnych,... czytaj dalej

9 lutego 2017 Aktualności
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego przygotował raport „Branża motoryzacyjna 2016″ na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Liczbę pojazdów ciężarowych (dostawczych, specjalnych, ciężarowych, ciągników drogowych, w tym siodłowych) obliczono na 2 mln 598,1 tys., czyli o 2 proc. więcej niż w 2014 roku. Największą ilość na polskich drogach stanowią lekkie samochody... czytaj dalej

Mając na uwadze porozumienie 9 państw UE zawarte pod hasłami położenia kresu naruszaniu zasad konkurencji oraz dążenia do bardziej jednolitego stosowania europejskich przepisów socjalnych, Związek wystąpił do Pani Premier Beaty Szydło, Wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka o podjęcie działań niwelujących negatywne skutki „Porozumienia... czytaj dalej