Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego powstał w 2002 r. z inicjatywy przewoźników, dążących do ograniczenia problemów, które miały wpływ na sprawność wykonywania ich działalności. Obecnie jest jedną z intensywniej działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.

W każdym środowisku istnieje potrzeba tworzenia organizacji, które mają za zadanie angażowanie się we wszelką działalność na rzecz interesów i praw ich członków. W kwestiach najważniejszych dla kraju najczęściej opinia pojedynczych podmiotów nie ma większego znaczenia. W sytuacji jednak, kiedy wiele podmiotów przedstawia jednakowy pogląd na dany temat, ich wspólne stanowisko posiada dużo większą wartość.

Czytaj więcej
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD