Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego (OZPTD) powstał w 1998 roku z inicjatywy przewoźników, dążących do poprawy warunków wykonywania przewozów drogowych przez skuteczne działania dla ograniczenia niekorzystnych rozwiązań legislacyjnych. W warunkach walki rynkowej tylko dobra legislacja oraz skuteczna walka organów kontroli z „szarą strefą” dają szanse utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorców wykonujących legalny zgodny z przepisami transport drogowy.

OZPTD jest najliczniejszym związkiem pracodawców w Polsce o ugruntowanej pozycji w prowadzonym dialogu z Władzami państwowymi i samorządowymi. Jesteśmy jedną z bardziej skutecznych oraz intensywnie działających organizacji walczących o prawa polskich przewoźników.

Czytaj więcej
OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD