Koniec kłopotów z przewozem drewna dłużycowego

16.02.2018

Po kilkuletnich staraniach Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Minister Infrastruktury opracował i wydał rozporządzenie w sprawie sposobu przewozu ładunku. Rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2018 roku zostało ogłoszone w DzU poz. 361. Przepisy będą obowiązywać za 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. od 28 lutego 2018 r.

Zgodnie z brzmieniem pkt 5.2.2 załącznika do rozporządzenia:

Jeżeli zespół pojazdów jest połączony ładunkiem, przyczepa dłużycowa może nie być wyposażona w urządzenie sprzęgające, o  którym mowa w Regulaminie nr  55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ),…

Ładunek powinien zostać umocowany za pomocą co najmniej dwóch odciągów do każdej pary kłonic. …

Tekst rozporządzenia w załączeniu.

 

Dz.U. 2018, poz. 361

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD