Posiedzenie władz statutowych OZPTD

20.12.2017

W dnia 15 grudnia 2017 roku odbyło się w Tęgoborzu wspólne posiedzenie władz statutowych OZPTD. Rada Regionów, Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna, Zarządy Regionów oraz Sąd Koleżeński dokonały podsumowania działalności Związku w 2017 roku.

Przewodniczący Związku Pan Piotr Litwiński przedstawił najważniejsze sprawy jakie prowadził Zarząd Główny OZPTD oraz wskazał na bieżące problemy z jakimi spotykał się Zarząd w staraniach o poprawę warunków prowadzenia działalności transportowej przez przewoźników drogowych dla utrzymania konkurencyjności polskiej oferty transportowej.

W podsumowaniu dyskusji uczestnicy posiedzenia zgodnie stwierdzili, że trudny dla branży rok 2017 należy ocenić dobrze z uwagi na osiągnięte pozytywne rezultaty w pracy związkowej. Nadal jednak pozostają nierozwiązane problemy, które stanowią przeszkody w sprawnym i ekonomicznie uzasadnionym wykonywaniu operacji transportowych. Jako największe wyzwania na 2018 rok uznano minimalizowanie ryzyk wynikających z procedowanego pakietu przepisów UE zawartych w „Pakiecie mobilności”.

 

Działania ZG OZPTD w 2017

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD