Rada Przewodniczących Regionów OZPTD zgłasza stanowczy protest w sprawie wykluczenia członków Władz OZPTD z szeregów ZMPD

19.11.2018

Rada Przewodniczących Regionów Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, wyraża głębokie zaniepokojenie oraz zgłasza zdecydowany sprzeciw do Władz statutowych Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce w sprawie negatywnych działań podejmowanych przez Władze ZMPD rozbijających jedności środowiska przewoźników drogowych przez wykluczenie z szeregów Zrzeszenia członków Zarządu Głównego OZPTD oraz formułowania pod ich adresem nieuzasadnionych zastrzeżeń w tym stawiania bezpodstawnych zarzutów działania na szkodę środowiska przewoźników drogowych.

 

Pismo Rady Regionów do ZMPD

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD