Rozpoczęły prace zespoły powołane w ramach rady konsultacyjnej.

04.07.2016

W dniu 30 czerwca br. w Warszawie w siedzibie GITD odbyły się spotkania Zespołu ds. zezwoleń oraz Zespołu do spraw pożądanych zmian prawnych przez stronę społeczną. W  posiedzeniach zespołów wziął udział Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński.

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przedstawili proponowane tematy do prac zespołu w oparciu o wcześniej zgłoszone przez organizacje przewoźników sprawy i problemy do rozwiązania.

Przewodniczący OZPTD wskazał na potrzebę uzupełnienia planów pracy zespołów o następujące zagadnienia :

  • pilne uruchomienie przez GITD systemu kontroli wykonania decyzji komisji społecznej ds. podziału zezwoleń w szczególności właściwej realizacji przydziału zezwoleń reglamentowanych i ich prawidłowego wykorzystania przez przedsiębiorców;
  • rewizja wysokości kar nakładanych w trybie ustawy o transporcie drogowym;
  • zmiana systemu kar za minimalne przekroczenia parametrów nacisku i masy pojazdu.

GITD i strona społeczna będą teraz konsultować wewnętrznie zakres proponowanych zmian. Kolejne posiedzenia zespołów w najbliższym czasie.

 

Notatka ze spotkania Zespołu GITD

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD