Stanowisko Forum Transportu Drogowego

18.10.2019
Stanowisko Forum Transportu Drogowego

Dnia 17 października br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego. Posiedzenie w którym uczestniczyło 26 organizacji zrzeszających przewoźników drogowych dedykowane było:

  • Omówieniu zasad funkcjonowania Forum Transportu Drogowego i powstającym na tym punkcie  zastrzeżeniom;
  • Omówienie i przyjęciu stanowiska polskich przewoźników drogowych dotyczącego wymiany zezwoleń zagranicznych z Ukrainą i Białorusią.
  • Informacji na temat reprezentacji środowiska przewoźników drogowych w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego oraz Powiatowych Radach Rynku Pracy

Zebrani po dyskusji przyjęli jednogłośnie że FTD będzie pracowało i wyrażało swoje stanowiska i opinie na dotychczasowych zasadach. W sprawie dodatkowych kontyngentów pełne stanowisko FTD w załączeniu.

Pliki do pobrania:

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD