Stanowisko Zarządu Głównego OZPTD w sprawie wykluczenia członków kierownictwa Związku z członkostwa zwyczajnego w ZMPD uchwałą Zarządu z dnia 18.07.2018r.

09.08.2018

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego składa stanowczy protest w sprawie uchwały Zarządu ZMPD z dnia 18.07. 2018 roku o wykluczeniu Panów: Piotra Litwińskiego, Andrzeja Olechnickiego, Andrzeja Nowrotka i Tomasza Ziaji z członkostwa w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Podjęta uchwała jest sprzeczna ze statutem ZMPD jak i ustawą o stowarzyszeniach.

Decyzja ta stanowi bezpośredni, bezprecedensowy atak na nasz Związek, gdyż osoby te pełnią funkcje członków Zarządu Głównego OZPTD, a personalne rozgrywki stanowią jedynie pretekst do zdeprecjonowania pozycji naszej Organizacji w branży transportowej i podważenia roli jako wiarygodnego reprezentanta w kontaktach z władzami administracyjnymi kraju.

 

Stanowisko OZPTD

Aktualizacja z dnia 29-08-2018:

W związku z pismem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce stanowiącym odpowiedź na wcześniejsze pisma OZPTD w sprawie ataku na władze OZPTD oraz wykluczenie z ZMPD członków Zarządu Głównego Związku załączamy przedmiotowe pismo ZMPD wskazując na:

  • manipulowanie faktami i dokumentami przez Zarząd ZMPD;
  • unikanie przez ZMPD realizacji zobowiązań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z OZPTD;
  • bezpodstawne formułowanie oskarżeń wobec członków ZG OZPTD;
  • szkodliwe działanie władz ZMPD i wykluczanie z szeregów Zrzeszenia członków prezentujących inne stanowisko niż aktualna linia działania władz ZMPD;
  • stosowanie nacisków oraz manipulowanie przepisami statutu w celu wykluczenia niewygodnych członków z szeregów ZMPD;
  • akceptacja ekscesów na ZOD ZMPD w Jachrance oraz późniejsze stawianie warunków spotkania z władzami naszej organizacji.

Wszystkie te działania obciążają władze ZMPD, które wykorzystują całe zdarzenie w prowadzonej kampanii wyborczej.

Prowadzenie dyskusji poprzez kolejną wymianę pism, które są wyłącznie przejawem arogancji i manipulacji władz ZMPD, staje się całkowicie bezprzedmiotowe. Zarząd podejmie działania prawne w celu obrony wizerunku Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego oraz ochrony indywidualnie członków i władz OZPTD. 

 

Odpowiedź ZMPD - sierpień 2018

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD