Włochy delegowanie pracowników – płaca minimalna

11.08.2016

Dnia 17 lipca br. został opublikowany dekret z mocą ustawy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. („rozporządzenie w sprawie IMI” 

Rozporządzenie weszło w życie 22 lipca 2016 r . W załączeniu szczegółowa informacja Wydziału Handlu Promocji i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie na temat nowych przepisów.

 

Rozporządzenie z mocą ustawy nr 136 z dnia 17 lipca 2016 roku

WPHI Rzym - delegowanie pracownika

OZPTD ul. Żelazna 59/132
00-848 Warszawa

tel: 22. 628 80 18

NIP: 898-18-66-268
Regon: 932074327
Konto bankowe: ING Bank
30 1050 1562 1000 0090 3037 7874
Informacje o OZPTD